Czeladź: Publiczny Różaniec na Rynku

Data dodania: 2022.08.09

10 sierpnia 2022 roku, po zakończeniu wieczornego nabożeństwa do czeladzkiej Matki Bożej Pocieszenia w parafii pod wezwaniem św. Stanisława BM, już po raz kolejny odbył się publiczny różaniec o odnowę moralną narodu polskiego. Wierni, pod przewodnictwem proboszcza miejsca, ks. Jarosława Wolskiego, z transparentem informującym o intencji publicznej modlitwy oraz figurą Matki Bożej Fatimskiej wyszli z kościoła na rynek, by wśród toczącego się życia i – niejednokrotnie – hałasu odmawiać różaniec. Było to więc nie tylko publiczne dawanie świadectwa wiary, ale także działanie ewangelizacyjne.

Na początku modlitwy, pod krzyżem misyjnym, ks. Wolski powiedział:

- Stajemy pod krzyżem, tak jak pod krzyżem Chrystusa stała nasza Matka, ufając, że po trudach męki przyjdzie radość zmartwychwstania. Z nadzieją będziemy polecać Bogu intencje: moralnej odnowy naszego narodu, pokoju dla Ukrainy i świata oraz nasze prośby indywidualne. - powiedział proboszcz czeladzkiej parafii.

Podczas kolejnych przystanków w rynku rozważano Tajemnice Chwalebne. Przed każdą z nich ks. proboszcz wygłaszał krótkie wprowadzenia modlitewne. Tajemnica pierwsza to Zmartwychwstanie. Jest ono fundamentem naszej wiary, albowiem Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Pamiętamy, że do niepodległości zmartwychwstał także polski naród. Obecnie pragniemy przezwyciężenia wszelkich zagrożeń współczesnego świata. Wierzymy, że Pan nasz zmartwychwstał, to i my powstaniemy z martwych.

Tajemnica druga – Wniebowstąpienie:Matka Najświętsza przypomina: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Pamiętając o tym, żyjmy tak, by nie tracić z oczu celu życia, którym jest zbawienie. Dążmy do zbawienia nas samych i pozostałych członków naszego narodu.

Przed tajemnicą trzecią – Zesłaniem Ducha Świętego, proboszcz przywołał słowa Jana Pawła II, które były zapowiedzią odrodzenia Polski: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”, wygłoszone w Warszawie, w wigilię Zesłania Ducha Świętego roku 1979. Jesteśmy odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo, za historie i przyszłość naszego narodu. Dziś także potrzebujemy zstąpienia Ducha, który przemieniłby nasze serca, ożywił wiarę, dał nadzieję, która zawieść nie może oraz miłość.

Tajemnicę czwartą – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, poprzedziła refleksja, że nasz Zbawiciel nie pozwolił, by ciało Matki pozostało na ziemi. Maryja zamieszkała u boku swego Syna w Domu Ojca. Musimy żyć mocą wiary, że za sprawą Maryi Bóg nie pozwoli, by stało się nam coś złego. Maryja opiekuje się nami tak, jak opiekowała się od wieków naszymi przodkami.

Piąta tajemnica to Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową  nieba i ziemi. Nasze życie na ziemi zaczyna się i kończy znakiem krzyża. Krzyż nie oznacza końca, ale początek. Wskazuje kierunek naszej drogi, o którym mówi św. Paweł: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, a na koniec Pan przygotował dla mnie wieniec zwycięstwa”.

relacja: Małgorzata Krakowiak & ks. Andrzej
zdjęcia W. O.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.