Czeladź: uroczystość Bożego Ciała

Data dodania: 2023.06.09

W parafii pw. św. Stanisława BM. w Czeladzi o g. 10:00 odprawiona została uroczysta Msza Święta z racji uroczystości Bożego Ciała. Przewodniczył jej proboszcz - ks. Jarosław Wolski. Towarzyszyła mu służba liturgiczna w odświętnych strojach, a świątynia wypełniona była wiernymi. W tym dniu w sposób szczególny rozważaliśmy cud przeistoczenia. Bóg sam siebie nam dał, byśmy mogli dostąpić wiecznej szczęśliwości i nie błądzili już w ciemnościach grzechu.

Wdzięczni za tę wielką łaskę przy dźwiękach dzwonków wszyscy zebrani uformowali procesję do czterech ołtarzy, by w ten sposób obwieścić innym cud przeistoczenia i pokazać całemu światu wielką miłość Boga. Na początku wyruszyły sztandary oraz dzieci sypiące kwiaty. Następnie pod baldachimem kroczył celebrans niosący Najświętszy Sakrament, a za nim wszyscy wierni w odświętnych strojach i jakże świątecznych nastrojach.

Pierwszy ołtarz znajdował się na terenie kościelnym przy Krzyżu Misyjnym. W centralnej części ołtarza znajdował się obraz przedstawiający Chrystusa w otoczeniu Apostołów w czasie wędrówki. Nad postaciami był kielich z Hostią, a pod nim winogrona i chleb oraz napis Wspólne wędrowanie. Obyśmy zawsze na każdej drodze naszego życia umieli pokazywać innym, że Chrystus jest z nami, gdyż towarzyszy nam w trudach wędrówki, dając nam Swoje Ciało jako żywy pokarm.

Drugi ołtarz przepięknie udekorowany znajdował się na Rynku przy ulicy Bytomskiej. Kolejny zlokalizowany był przy ulicy Rynkowej stanowiącej południową stronę Rynku. Tutaj obraz przedstawiał Zbawiciela jedną ręką trzymającego owieczkę, a drugą ręką otwierającego bramę. Przez Nim znajdował się kielich z przepięknie promieniującą Monstrancją, a koło niego winogrona oraz inne owce. Obraz zwieńczał napis Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. W naszym życiu musimy pamiętać, że Hostia jest pokarmem otwierającym nam bramy nieba. To droga, którą wyznaczył nam Zbawiciel. On wstępując do nieba, nie pozostawił nas samych, ale przekazał nam samego siebie, byśmy też mogli dostąpić zbawienia.

Czwarty ołtarz usytuowany przy ulicy Rynkowej tuż przed wejściem do kwiaciarni stanowił odwołanie do ostatniej wieczerzy. Napis stanowiły słowa Chrystusa wypowiedziane do Apostołów podczas wieczerzy: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Pod nim znajdował się wizerunek Chrystusa przy stole w otoczeniu Apostołów trzymającego w ręku białą Hostię. Przed stołem znajdował się dzban z winem oraz łany pszenicy. Na tle zboża znalazły się greckie litery Alfa i Omega. Ten ołtarz uświadamiał nam, że Bóg jest początkiem i końcem, a Najświętszy Sakrament to nasza duchowa siła i największy dar naszego Zbawiciela.

Na zakończenie wszyscy podążyli za celebransem do świątyni z uroczystym śpiewem na ustach. Tam udzielone zostało błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. W ten sposób uwieńczona została ta radosna procesja pokazująca światu wielką miłość Boga do człowieka.

Wielowiekowa tradycja Bożego Ciała wywodząca się z Włoch jest przepięknym świadectwem wiary. Jest publicznym pokazaniem całemu światu, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem zawsze obecnym w Najświętszym Sakramencie.

relacja: Agnieszka Babio & ks. Andrzej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.