Kalendarz liturgiczny - grudzień

Data dodania: 2023.11.29

 


GRUDZIEŃ 2023


1 XII – PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza.
Msza: (zielony) XXXIV niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Dn 7, 2-14; Łk 21, 29-33.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę św. wotywną o Najświętszej Maryi Pannie (biały, Niepokalanego Serca NMP - MR s.103’ lub wspólne - MR s.5"; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58 lub ze Zbioru Mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP.

2 XII – SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
LG: Of z dnia powszedniego, II tydzień psałterza, I Nieszpory I niedzieli adwentu.
Msza: (zielony) XXXIV niedziela zwykła, 1-6 Pf zwykła - nr 36-41.
Czytania: Dn 7, 15-27; Łk 21, 34-36.

KOŃCZY SIĘ OKRES ZWYKŁY
I CAŁY ROK LITURGICZNY

ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN – TOM I

OBOWIĄZUJE CYKL B
NIEDZIELNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH

OKRES ADWENTU
1. „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (ONRLK 39).
2. Adwent dzieli się na dwie części, podkreślone przez dwie prefacje i czytania mszalne - do 17 grudnia z akcentem eschatologicznym, natomiast czas od 17 grudnia w sposób bardziej bezpośredni przygotowuje do Bożego Narodzenia. Przez czytania mszalne IV niedziela adwentu ukazuje się jako dzień oczekiwania przez Ojców Starego Przymierza i NMP na Zbawiciela.
3. Niedziele adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi uroczystościami. Uroczystości przypadające w te niedziele przenosi się na poniedziałek. Niedziele adwentu nie dopuszczają wobec tego mszy św. uroczystości tytułu kościoła - tzw. odpustowej (ONRLK 5).
4. W dni powszednie adwentu przed dniem 17 grudnia, kapłan może wybrać albo mszę z dnia powszedniego, albo mszę  o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada (OWMR 355b).
5. W dni powszednie adwentu, aż do 16 grudnia, msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro tego wymaga, można odprawić dla ludu mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrujący (OWMR 376).
6. Dni powszednie adwentu od dnia 17 do dnia 24 grudnia włącznie mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić tylko jako wspomnienia dodatkowe (ONRLK 16b). Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada to wspomnienie, kapłan może odmówić we mszy św. tylko kolektę z tego wspomnienia (OWMR 355a).
7. W okresie adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić mszę wotywną o NMP w adwencie tzw. „Roratnią” z prefacją o NMP - nr 58 albo drugą prefacją adwentową. W tych mszach wotywnych używa się koloru białego, można odmawiać hymn Chwała, czytania są z dnia. Można również używać formularzy mszalnych nr 1-3, które zawiera Zbiór mszy o NMP. Umieszcza się też dodatkową świecę z białą wstążką - symbolizującą NMP i jej oddanie się Bogu w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny charakter tej mszy św. oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w mszale, ponieważ mają one wyraźnie maryjny charakter. Tradycyjne roraty są odprawiane o brzasku dnia (Zarządzenie Episkopatu Polski z 31 marca 1971 r.). Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawiane w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski, nr 2885/69).
8. Można grać na organach i innych prawnie dozwolonych instrumentach muzycznych tylko dla akompaniowania śpiewom (Instrukcja o muzyce w liturgii, 5 III 1967, nr 66).
9. W okresie adwentu można ozdabiać ołtarz kwiatami w sposób, który odpowiada temu okresowi, tak jednak, aby nie uprzedzał pełnej radości Narodzenia Pańskiego. Ozdabianie winno być umiarkowane, a kwiaty umieszczone raczej obok ołtarza niż na nim (OWMR 305).
10. Przy zawieraniu małżeństw, tak w czasie mszy św., jak i poza mszą św., udziela się zaślubionym błogosławieństwa. Duszpasterze mają przypomnieć nowo zaślubionym, by uwzględnili specjalny charakter okresu adwentu.

ZMIANA LEKCJONARZA I LITURGII GODZIN - TOM I
OBOWIĄZUJE CYKL B NIEDZIELNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj I niedziela adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny i czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
2. Za tydzień, w II niedzielę adwentu, obchodzić będziemy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. Po mszach świętych zbiórka do puszek na ten cel.
3. Caritas rozpoczyna akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świeca goszcząca na naszym stole wigilijnym to konkretne dziecko, któremu udzieliliśmy pomocy.
4. Od poniedziałku msze św. roratnie o Najświętszej NMP. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału.
5. W piątek będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to patronalne święto młodzieży żeńskiej. Zachęcamy do udziału we mszy świętej. Z racji przypadającej uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Zachęcamy do odprawiania nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Jego istotą jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP. Jest to również forma przepraszania Boga i świadczenia pomocy grzesznikom. W ramach tego nabożeństwa należy w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi (można skorzystać z łaski sakramentu pojednania także wcześniej), przyjąć Komunię św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji, odmówić pięć tajemnic różańcowych oraz przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańca, ofiarując tę medytację w intencji wynagrodzenia. Już w 1946 roku episkopat Polski zatwierdził oficjalnie to nabożeństwo, a biskupi oddali naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. Podajemy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

3 XII – I NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7; 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37

4 XII – PONIEDZIAŁEK – ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy albo o dz.., 1-2 Pf o świętych, nr 70-71 albo 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11.

DZIEŃ IMIENIN KRYSTIANA:
Obchodzą księża: Kucharczyk, Lubiński.

5 XII – WTOREK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa – nr 1.
Czytania: Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24.

6 XII – ŚRODA II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.

Albo:
ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA– WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza
Msza:(biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. św. Mikołaja w Dłużcu i Targoszycach.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2010 – ks. Ryszard Sroka (Żegocina).

UWAGA:

Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s.183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo mszę o powołania kapłańskie (fioletowy, MR s.131’’, 1-4 Pf wielkopostna - nr 8-11). Po mszy św. wieczornej Godzina Święta i modlitwy za kapłanów.

7 XII – CZWARTEK - ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msza:(biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa – nr 1.
Czytania: Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.

8 XII - PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
LG: Of. z uroczystości.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Niepokalanym Poczęciu NMP - nr 59, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 527n) Rdz 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38.

9 XII – SOBOTA I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35-10, 1. 5a. 6-8.

Albo:
ŚW. JANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza, I Nieszpory II niedzieli adwentu.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. mężczyznach, 1-2 Pf o świętych - nr 70-71 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

DZIEŃ IMIENIN WIESŁAWA:
obchodzą księża: Jarząbek, Wróbel.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj II niedziela adwentu. Po mszy św. zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
2. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

10 XII – II NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of II niedzieli adwentu; II tydzień psałterza.
Msza : ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1, w ME  I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8.

DZIEŃ IMIENIN DANIELA:
obchodzi ksiądz Bunia.

11 XII – PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26.

Albo:
ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza : (biały), kolekta wł,, wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

12 XII – WTOREK II TYGODNIA ADWENTU.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 40, 1-11; Mt 11, 12-14.

Albo:
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub 1 Pf adwentowa – nr 1.
Czytania: (L, t. VI, s. 532) Iz 7, 10-14; 8, 10c; Łk 1, 39-47.

DZIEŃ IMIENIN KONRADA:
obchodzi ksiądz Jastrzębski.

13 XII - ŚRODA – ŚW. ŁUCJI, DZIEWICY I MĘCZENNICY – WSPOMNINIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o męczennikach - nr 72, lub 1 Pf adwentowa - nr 1,(zalecana I ME).
Czytania: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30.

14 XII - CZWARTEK - ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach-nr 73 lub 1 Pf adwentowa-nr 1.
Czytania: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15.

DZIEŃ IMIENIN JANA:
obchodzi ksiądz Radzik.

15 XII - PIĄTEK II TYGODNIA ADWENTU.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

16 XII - SOBOTA II TYGODNIA ADWENTU.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.

UWAGA.
Jutro rozpoczyna się druga część adwentu, której celem jest bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym czasie w mszach św. roratnich, korzystamy z tekstów własnych przeznaczonych na kolejny dzień adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.


OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj III niedziela adwentu zwana niedzielą Gaudete. Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego.
2. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi adwentowej, aby dobrze i godnie przygotować się do świąt.
3. W trzecim tygodniu adwentu - w środę, piątek i sobotę - przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
4. Od dnia dzisiaj rozpoczyna się druga część adwentu przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie Kościoła do świętowania Narodzenia Pańskiego.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia.

17 XII - III NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of III niedzieli adwentu, III tydzień psałterza.
Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28

18 XII - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 18 grudnia, III tydzień psałterza,
Msza: (fioletowy) wł. z 18 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Jr 23, 5-8 ; Mt 1, 18-24.

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:
1955 - ksiądz Tomczyk.

19 XII - WTOREK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 19 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25.

DZIEŃ IMIENIN DARIUSZA:
obchodzą księża: Drzewiecki, Grojec, Jaros, Karoń, Kujawa, Ludera, Nowak, Piasecki, Stopa.

ROCZNICA ŚMIERCI:
1999 - ksiądz Konstanty Bednarski (Częstochowa, Wojkowice Kościelne).

20 XII - ŚRODA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 20 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Iz 7, 10-14; Łk 1, 26-38.

21 XII - CZWARTEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 21 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 21 grudnia, kolekta z dnia lub św. Piotra Kanizjusza, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; Łk 1, 39-45.

Albo:
ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z 21 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 21 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium oraz odmówić modlitwę końcową o św. Piotrze; w Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o świętym), III tydzień psałterza.

DZIEŃ IMIENIN TOMASZA:
obchodzi ksiądz Lipień.

22 XII - PIĄTEK III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 22 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 22 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56.

DZIEŃ IMIENIN ZENONA:
obchodzą księża: Pikuła, Ptak.

23 XII – SOBOTA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 23 grudnia, III tydzień psałterza. I Nieszpory IV niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł. z 23 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2004 - ksiądz Stanisław Wyganowski (Sosnowiec).
2020 – ksiądz Marek Cuda (Siewierz, Bytom).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj IV niedziela adwentu. Obchodzimy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Przypominamy o zachowaniu tradycji i zwyczajów polskich podczas wieczerzy wigilijnej. Mszę w nocy poprzedzi wspólnie odprawiana Godzina czytań LG lub inne nabożeństwo kultywowane zgodnie z tradycją miejscową.
2. Jutro uroczystość Narodzenia Pańskiego. Składamy wszystkim gościom i parafianom najserdeczniejsze życzenia.
3. Taca z pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
4. Taca ze święta św. Szczepana, pierwszego męczennika jest tradycyjnie przeznaczona na uczelnie katolickie i pomoc studiującym na nich.
5. W w przyszłą niedzielę Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to patronalne święto rodzin katolickich. Podczas mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce Bożej. Jest to także ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na wieczorne nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie starego roku.
6. Podajemy porządek wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy.

24 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of IV niedzieli adwentu, IV tydzień psałterza, I nieszpory uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38.

DZIEŃ IMIENIN ADAMA:
obchodzą księża: Augustyn, Bartkiewicz, Gołąb, Mordalski, Nackowski, Pasierb, Rogal.

UWAGA:
Po Modlitwie popołudniowej kończy się okres adwentu.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA
1. Okres Narodzenia Pańskiego, który po świętach paschalnych jest najstarszym okresem liturgicznym, Kościół poświęca na rozważanie narodzin Chrystusa i Jego pierwszych wystąpień (ONRLK 32). Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli po dniu 6 stycznia włącznie (ONRLK 33).
2. W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy msze św. pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze. Można też zatrzymać trzy stypendia.
3. Podczas odmawiania Wierzę we wszystkich mszach uroczystości, wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”.
4. Nie można odmawiać ME IV, V i o I i II ME o tajemnicy pojednania.

25 XII – PONIEDZIAŁEK
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Msza za parafian.
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł.: w wigilię, w nocy, o świcie, w dzień, Chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało...”), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zalecana I ME), uroczyste błogosławieństwo.
Czytania w wigilię: Iz 62, 1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1, 1-25 (Mt 1,18-25).
Czytania w nocy: Iz 9, 1-3.5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14.
Czytania o świcie: Iz 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20.
Czytania w dzień: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5. 9-14).

26 XII – WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
LG: Of wł., I tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała,, 1-3 Pf Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zalecana I ME).
Czytania: (L, t. VI, s. 534) Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22.

DZIEŃ IMIENIN SZCZEPANA:
obchodzi ksiądz Tomala.

27 XII – ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
LG: Of wł., I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zalecana I ME).
Czytania: (L, t. VI, s. 537n) 1 J 1,1-4; J 20, 2-8.

DZIEŃ IMIENIN JANA:
obchodzi ksiądz Rogowski.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2018 – ksiądz biskup Tadeusz Pieronek (Kraków).

28 XII - CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
LG: Of wł., I tydzień psałterza.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 539n) 1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18.


29 XII – PIĄTEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 29 grudnia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 29 grudnia, Chwała , 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35.

Albo:
ŚW. TOMASZA BECKETA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DODATKOWE
Msza: (biały) wł. z 29 grudnia, kolekta o św. Tomaszu Becketa, Chwała , 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.

LG: : Of z 29 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 29 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Tomaszu; w Jutrzni po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną
oraz modlitwę o świętym), I tydzień psałterza.

DZIEŃ IMIENIN DAWIDA:
obchodzą księża: Kuczek, Marek.

DZIEŃ IMIENIN TOMASZA:
obchodzą księża: Opiłka, Piotrowicz, Sobera, Zaleśny.

30 XII - SOBOTA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 30 grudnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory święta świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Msza: (biały) wł. z 30 grudnia, Chwała , 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 12-17; Łk 2, 36-40.

DZIEŃ IMIENIN EUGENIUSZA:
obchodzi ksiądz Cebulski.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2020 – ksiądz Edward Wiciński (Sosnowiec, Niedośpielin).

UWAGA:
Jutro wieczorem nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie starego roku. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn Ciebie Boga, wysławiamy.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. To dobra okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i oddania naszych rodzin Matce Bożej. Jest to także ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na wieczorne nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne na zakończenie starego roku. Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boga  możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Dzisiaj przypada pierwsza rocznica śmierci papieża Benedykta XVI. Módlmy się o radość życia wiecznego dla tego wielkiego papieża i teologa, oraz w intencji jego beatyfikacji. .
3. Jutro przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Świętego - O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyki przypisany jest odpust zupełny.
4. W sobotę uroczystość Objawienia Pańskiego - Światowy Dzień Misyjny Dzieci. Podczas mszy św. dokonamy błogosławieństwa kadzidła i kredy (Obrzędy błogosławieństw, t. 2, s. 242). Zachęcamy, aby oznaczyć drzwi domów tą kredą, wypisując litery: C + M + B oraz cyfry bieżącego roku. Według tradycji te litery nawiązują do imion Mędrców. Inna interpretacja podaje, że ten skrót pochodzi z języka łacińskiego: Christus mansionem benedicat (Chrystus mieszkanie błogosławi).
5. Taca z uroczystości Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, który wspiera polskich misjonarzy głoszących Ewangelię na całym świecie.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
7. Za tydzień Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się okres Narodzenia Pańskiego.

31 XII – NIEDZIELA
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1 rocznica śmierci Benedykta XVI
Msza za parafian.
LG: Of wł., II tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Rdz 15, 1-6; 21, 1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40.

DZIEŃ IMIENIN SYLWESTRA:
obchodzi ksiądz Kulka.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2018 – ksiądz Józef Podkowa (Ogrodzieniec, Jurków).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.