Poręba Górna: odbiór prac przy polichromiach w kościele

Data dodania: 2023.12.01

Zakończył się II etap konserwacji nawarstwień malarskich w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Porębie Górnej, który obejmował konserwację estetyczną polichromii w prezbiterium kościoła oraz odsłonięcie malowideł w nawie.

Komisja konserwatorska w składzie:

- Joanna Hiżycka - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie,
- Bogdan Czesak - konserwator dzieł sztuki,
- ks. Piotr Bardo - proboszcz parafii,
- Radosław Kuś - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

dokonała odbioru prac, które podobnie jak w roku poprzednim zostały sfinansowane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa małopolskiego. Zwrócono uwagę znakomity efekt estetyczny i wysoką jakość wykonania.

W trakcie przeprowadzonych badań konserwatorskich okazało się, iż na ścianach prezbiterium i nawy kościoła zachowały się nawarstwienia malarskie z różnych epok. Warto przypomnieć, iż pierwotna murowana świątynia powstała w końcu XIV w. W kolejnych stuleciach była systematycznie rozbudowywana i upiększana.

W wyniku ustaleń ze służbami konserwatorskimi zapadła decyzja o przywróceniu najlepiej zachowanej dekoracji malarskiej z końca XIX w.

Polichromia przedstawia powtarzające się elementy ornamentalno-geometryczne, które wykonane zostały metodą patronową, polegającą na wycięciu ażurowego szablonu w tekturze, przez który malowano powtarzający się motyw dekoracji. W swej stylistyce nawiązuje on do wzorów dawnych tkanin, które zawieszano na ścianach lub skórzanych kurdybanów.

W przyszłym roku planowane są prace związane z konserwacją estetyczną odkrytych malowideł w nawie kościoła. Prowadzone systematycznie prace remontowo-konserwatorskie przy tym zabytkowym obiekcie są przejawem świadomej troski o potrzebę ochrony tego co pozostawili po sobie nasi przodkowie.

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

zdjęcia: Bogdan Czesak
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.