Sosnowiec: Msza żałobna za śp. ks. Czesława Tomczyka

Data dodania: 2024.02.08

Ponad 60 kapłanów diecezji sosnowieckiej 8 lutego br. pożegnało śp. ks. prał. dr. Czesława Tomczyka (94 l.). Mszy żałobnej w intencji wieloletniego kanclerza Kurii Diecezjalnej, sprawowanej w parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu, przewodniczył administrator apostolski abp Adrian Galbas.

Eucharystię koncelebrowali m.in. ks. Rafał Stępniewski - dyrektor Domu Księży św. Józefa w Będzinie, gdzie śp. ks. Czesław przebywał ostatnich 17 lat na emeryturze, ks. Gerard Małodobry – proboszcz parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu oraz ks. Mariusz Karaś – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, który wygłosił okolicznościową homilię.

W Mszy żałobnej uczestniczyli wierni parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu, w której w latach 1980 – 1993 posługę proboszcza pełnił śp. ks. Czesław Tomczyk. Swojego duszpasterza żegnały także siostry zakonne - sercanki i karmelitanki.

We wspólnej modlitwie wzięła udział delegacja kleryków i przełożonych Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie z wicerektorem – ks. Andrzejem Nackowskim.

- To 69 lat kapłaństwa ks. Czesława jest bardzo wymownym świadectwem o nim i chcę za nie dziś szczególnie Panu Bogu podziękować. – mówił abp Adrian Galbas w słowach pożegnania. - W czasach dużej niestabilności, także kapłańskiej, 69 lat kapłaństwa jest świadectwem niezwykłym. Oczywiście to dlatego, że Pan dał śp. Księdzu Prałatowi długie życie, ale także dlatego, że musiał mieć stabilną wiarę, wytrwałość i umiejętność współpracowania z łaską Bożą.

Każdy pogrzeb przypomina nam, że dni naszego życia także są policzone. Niech więc także ten pogrzeb nauczy nas nie marnować życia, a przeżywać je w taki sposób, aby ono służyło Kościołowi i by było na chwałę Boga. Żyjmy tak, aby ci, którzy staną kiedyś przy naszej trumnie lub urnie, odczuwali żal, a nie ulgę z tego powodu, że już nas nie ma. Mamy także nadzieję, że ta śmierć spowoduje, że Bóg w swojej hojności ofiaruje nowe powołania dla diecezji sosnowieckiej. – podkreślił administrator apostolski.

Ks. Mariusz Karaś w homilii (jej pełny tekst można znaleźć TUTAJ) przypomniał, że życie śp. ks. Czesława Tomczyka było szczególnie oddane sosnowieckiej rodzinie diecezjalnej:

- Żegnamy dziś kapłana diecezji sosnowieckiej. Sto dwudziestego, który kończy swe ziemskie pielgrzymowanie w 32-letniej historii Diecezji Sosnowieckiej! Ale nie tracimy nadziei. Uczestnicząc w tej uroczystości chcemy dziękować Bogu za dar życia zmarłego ks. Czesława, za całe dobro, które dzięki niemu się dokonało. Dziś tu w parafii, gdzie był proboszczem chcemy go pożegnać, tak jak może to uczynić rodzina parafialna czy rodzina diecezjalna z modlitwą i na modlitwie. I choć może w sercu pojawił się żal, który towarzyszy zawsze takim pogrzebowym uroczystościom, nie chcemy tylko się smucić.

Dziś chcemy z wiarą i nadzieją spojrzeć na kres ludzkiego i kapłańskiego życia, życia wiernego i oddanego Chrystusowi, bo takie było życie ks. Tomczyka - nawet wtedy, kiedy w jego życiu pojawił się krzyż cierpienia i choroby, kiedy bardziej pamiętał o tym co zdarzyło się kilkadziesiąt lat temu niż to co było jego udziałem przed tygodniem. Ale zawsze były to piękne chwile związane z kościołem i z kapłaństwem. Nigdy nie tracił nadziei nawet jeśli było ciężko, bo źródłem jego nadziei był Jezus Chrystus. – zaznaczył kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

W imieniu wspólnoty kapłańskiej zamieszkującej Dom Księży św. Józefa w Będzinie śp. ks. Czesława pożegnał dyrektor placówki – ks. Rafał Stępniewski:

- Ksiądz Prałat wiedział, że najważniejszym miejscem w tym Domu jest kaplica i Chrystus, któremu służył jako kapłan blisko 69 lat. Przez szereg lat to ks. Czesław dbał o to, by wszystko było przygotowane do sprawowania liturgii, adoracji. W ten sposób służył pozostałym kapłanom, ale przede wszystkim budował ciągle żywą relację z Bogiem. Księże Prałacie Czesławie. Dziękujemy ci za Twoją obecność wśród nas, za lata kiedy trwałeś na posterunku przy biskupie Adamie jako kanclerz i za świadectwo żywej wiary. Idź teraz i zamieszkaj w domu, nie ręką ludzką uczynionym, ale tym który przygotował Ci Pan – wiecznie trwałym w niebie. – powiedział ks. Stępniewski.

Po Mszy żałobnej trumna z doczesnymi szczątkami śp. ks. Czesława Tomczyka została przewieziona do parafii pw. św. Mikołaja w Truskolasach. Tam, zgodnie z wolą Zmarłego wyrażoną w testamencie, spocznie w rodzinnym grobie, gdzie spoczywają jego rodzice.

Śp. ks. prał. Czesław Tomczyk w latach 1992 – 2007 pełnił urząd pierwszego kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz wikariusza generalnego diecezji sosnowieckiej.

(Pełny życiorys Zmarłego można znaleźć poniżej, pod galerią.)

ks. Przemysław Lech

ŻYCIORYS
ŚP. KS. PRAŁ. DR.
CZESŁAWA TOMCZYKA

Ks. Czesław Tomczyk urodził się 6 sierpnia 1930 r. we wsi Klepaczka, w rodzinie wiejskiej, rolniczej, syn Antoniego i Bronisławy z domu Gruca. Ochrzczony został 7 września 1930 r. w Kościele pw. św. Mikołaja w Truskolasach. W 1937 r. wstąpił do Publicznej Szkoły w rodzinnej wiosce. W trakcie najazdu hitlerowskich Niemiec, z powodu oporu wojsk polskich, jego miejscowość rodzinna została w większości spalona. Zostało tylko kilka murowanych domów.

Ks. Czesław wraz rodziną zamieszkał u sąsiadów. Dzięki pomocy i wsparciu sąsiednich wiosek udało im się przeżyć. W pierwszych dwóch latach okupacji nauka dzieci nie była możliwa. Od 1940 r. rozpoczął naukę katechizmu i przystąpił do I Komunii św. Dopiero w 1941 r. władze niemieckie pozwoliły na otwarcie szkoły, do której uczęszczano tylko zimą, a latem dzieci wykonywały sezonowe prace w polu. W 1943 r. szkołę zamknięto. Ks. Czesław uczył się potem od miejscowego nauczyciela, a języka polskiego i matematyki uczył go jego ojciec.

Szkołę średnią ukończył w III Państwowym Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie w 1950 r. Studia teologiczne rozpoczął jako alumn Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1950 r.

29 maja 1955 r. otrzymał święcenia diakonatu, a 18 grudnia 1955 r. święcenia prezbiteratu. Studia specjalistyczne z zakresu historii kościoła ukończył na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 27 marca 1974 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii po złożeniu stosownych egzaminów i przedłożeniu rozprawy pt.: ,,Diecezja Częstochowska w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945”.

Pracę naukową łączył z posługą duszpasterską. Pełnił funkcję wikariusza w parafii pw. św. Zygmunta w Częstochowie, w parafii w Żarkach, św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu, Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, św. Rodziny w Częstochowie, św. Lamberta w Radomsku, św. Stanisława BM w Czeladzi oraz w parafii w Lututowie. Był duszpasterzem akademickim w rejonie zagłębiowskim, w latach 1968-1973 Kapelanem Sióstr Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. Ksiądz Czesław był proboszczem w parafii w Łośniu i od 1980 r. do 1993 r. proboszczem parafii św. Barbary w Sosnowcu. W tym czasie pełnił również urząd dziekana dekanatu pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

31 grudnia 1985 r. został mianowany delegatem Biskupa Częstochowskiego Stanisława Nowaka w Trybunale Diecezjalnym procesu kanonizacyjnego Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Od czerwca 1992 r. pierwszy Biskup Sosnowiecki Adam Śmigielski SDB powierzył ks. Czesławowi urząd kanclerza kurii i wikariusza generalnego  w nowo utworzonej Diecezji Sosnowieckiej. Był nim do dnia 1 sierpnia 2007 r. Był członkiem rady Kapłańskiej oraz Rady Konsultorów Diecezji Sosnowieckiej. Od 25 marca 1997 r. został mianowany kanonikiem gremialnym nowo utworzonej Kapituły Katedralnej. Został mianowany prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie. Odszedł do Domu Ojca 5 lutego 2024 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.