Tydzień praktyk katechetyczno-pedagogicznych kleryków

Data dodania: 2024.04.13

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2024 r. klerycy kursu V Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie odbywali praktyki katechetyczno-pedagogiczne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie. Przygotowani przez ks. dr. Michała Bordę do pracy w szkole ponadpodstawowej podzielili się swoimi przemyśleniami:

Arkadiusz: Bardzo dobry czas, który pomógł mi poznać realia katechizacji w szkole ponadpodstawowej. Bardzo miłe było to, że mimo perturbacji związanych z katechezą w szkole jest wielu uczniów, którzy chcą poznawać Boga poprzez uczęszczanie na szkolne lekcje religii. Warto podkreślić, że uczniowie chętnie dzielą się swoim doświadczeniem Boga.

Łukasz: Tegoroczne praktyki w liceum to dla mnie okazja, by podzielić się z uczniami moją wiarą w Jezusa Chrystusa. Cieszy mnie widok młodych ludzi, którzy chcą budować życie na prawdziwych wartościach.

Jakub: Tegoroczne praktyki katechetyczne oceniam bardzo owocnie, mieliśmy czas i możliwości na spotkanie z młodzieżą oraz przeprowadzenie lekcji pod okiem dyrektora Wydziału Katechetycznego diecezji sosnowieckiej. Konfrontacja z młodzieżą pokazała nam, jak możemy poprawić swoje umiejętności, aby w przyszłości lepiej przekazywać wiedzę uczniom.

Tomasz: To czas, w którym mogłem zweryfikować swoje umiejętności nauczycielskie pod czujnym okiem ks. Michała. Praktyki do też dobry czas na kontakt z młodymi i wspólne budowanie wiary.

Dawid: Praktyki nauczycielskie w liceum były czasem spotkania ze współczesną młodzieżą w przestrzeni katechezy. Prowadzenie zajęć to doskonała okazja do nauczenia się czegoś nowego i do zyskania pedagogicznego wyczucia.

Celem praktyk katechetyczno-pedagogicznych jest zastosowanie i poszerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej kleryków naszego seminarium. Ponadto stanowią one okazje dla alumnów do zapoznania się ze sposobami organizacji i zasadami funkcjonowania szkoły. Taki przebieg praktyk ma na celu nabycie przez kandydata do kapłaństwa wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pracą opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a także kierowania grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów. Student teologii, po ukończeniu praktyk jest kompetentny, aby podjąć nauczanie religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach publicznych i prywatnych. Jest zarazem świadomy zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela, a także potrzeby doskonalenia zawodowego, określonego w prawie oświatowym.

Wyższe Międzydiecezjalne
Seminarium Duchowne w Częstochowie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.