Bp Ważny: "Spotkania w dekanatach dużo mi dają"

Data dodania: 2024.05.29

Bp Ważny: "Spotkania w dekanatach dużo mi dają. Widzę w diecezjanach nadzieję."

 

Od blisko trzech tygodni bp Artur Ważny pełni posługę biskupa sosnowieckiego. Odkąd 8 maja kanonicznie objął nową diecezję, nieustannie spotyka się i rozmawia z przedstawicielami wszystkich stanów lokalnego Kościoła, aby przez głębsze rozeznanie przygotować się do podjęcia pierwszych decyzji i niezbędnych zmian.

Biskup sosnowiecki spotkał się już m.in. z pracownikami Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego oraz Caritas. W Czeladzi-Piaskach udzielił święceń diakonatu, jak również dwa razy przewodniczył liturgii święceń kapłańskich: w Katedrze oraz w sosnowieckiej wspólnocie Księży Salezjanów.


spotkanie z pracownikami Sądu Biskupiego w Sosnowcu

Biskup był także organizatorem i współgospodarzem sympozjum pt. Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele Katolickim, które odbyło się 15 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie z udziałem prawie 400 uczestników.

Jednak najważniejszym punktem pierwszych tygodni posługi bp. Artura Ważnego stały się - niemal codzienne – spotkania w kolejnych dekanatach diecezji sosnowieckiej.

Wciąż się spotykam z ludźmi świeckimi i z kapłanami również. Spotykam się na modlitwie i rozmowie, przede wszystkim na słuchaniu, bo nie chcę przychodzić i mieć od razu jakieś recepty i rozwiązania, bo byłoby to niepoważne. Te spotkania dużo mi dają, bo widzę w nich dużo nadziei ze strony diecezjan. Dają mi też one dużo radości i jakoś potwierdzają, to że moja zgoda jest wpisana w Bożą wolę, co mnie raduje. Trochę to też jest związane z pewnym zmęczeniem, bo narzuciliśmy sobie duże tempo, ale jak mówi Ewangelia z dnia ogłoszenia mnie biskupem diecezjalnym – jeśli ziarno nie obumrze to nie wyda plonu. – mówił bp Ważny 24 maja w rozmowie z Radiem RDN.

Dotychczas bp. Arturowi udało się odwiedzić 1/3 dekanatów, na które podzielona jest diecezja sosnowiecka. Do ingresu, który odbędzie się 22 czerwca, planuje złożyć wizytę we wszystkich 23. 

Spotkania trwają od 17:00 do nawet 22:00 i mają z reguły podobny przebieg. Rozpoczynają się od rozmowy ze świeckimi, którzy reprezentują poszczególne parafie z danego dekanatu. W duchu synodalnym każdy z obecnych ma możliwość swobodnej, kilkuminutowej wypowiedzi, dzieląc się swoim punktem widzenia na sprawy parafii, diecezji oraz różnych wspólnot kościelnych, do których należą.

Następnie bp Artur przewodniczy wieczornej Mszy Świętej z ludem i głosi homilię. Po Eucharystii jest czas na indywidualne spotkanie z księdzem dziekanem, stojącym na czele dekanatu. Po nim w kościele odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem księży z dekanatu, prowadzona przez bp. Artura. Następnie na plebanii ma miejsce wspólne spotkanie ze wszystkimi duchownymi pracującymi rejonie.

Każdy ksiądz, podobnie jak wcześniej świeccy, ma możliwość swobodnej, kilkuminutowej wypowiedzi. Po spotkaniu wspólnym, jest też czas na indywidualną rozmowę księdza ze swoim biskupem.

Bp Artur Ważny w rozmowie z Radiem RDN dzieli się, że dzięki odbywanym spotkaniom ze świeckimi i księżmi zetknął się z rzeczywistością Kościoła sosnowieckiego, który cierpi z wielu powodów.

Jeśli jest się w środku i patrzy się na tę rzeczywistość inaczej, a tym bardziej kiedy człowiek zaczyna się czuć częścią tej wspólnoty, tym Ciałem Chrystusa, które tam się realizuje, to właśnie zaczyna już trochę boleć. To boli kiedy się czuje wspólnie z nimi, z Kościołem, który cierpi z różnych powodów. Cierpi na pewno z powodu grzechu i to bez wątpienia, to jeszcze musimy rozeznać i się z tym rozliczyć, tak po Bożemu. Ten Kościół cierpi też z powodu może i takich niesłusznych ocen, oskarżeń i takiej niesprawiedliwości. Jest trochę poczucia takiej niesprawiedliwości pośród tych, którzy są w Kościele. To są ludzie wypróbowani, o mocnej wierze, bo dużo przeszli, więc podziwiam ich wiarę. – zauważył bp Ważny.

Tematem, który wychodzi na pierwszy plan podczas dekanalnych spotkań księży, jest szeroko pojęta formacja kapłańska. Duchowni są zaproszeni nie tylko do ewaluacji jej dotychczasowej formy, ale również do zgłaszania własnych propozycji. W tym kontekście pomocne są m.in. anonimowe ankiety, które duchowni wypełniają na spotkaniach z Biskupem.

Równolegle do kapłańskich rozmów w dekanatach o formacji prezbiterów bp Artur rozpoczął tworzenie diecezjalnego zespołu ds. formacji kapłańskiej, co przewiduje dokument Stolicy Apostolskiej: Dar powołania do kapłaństwa. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (Watykan, 2016) oraz jego dostosowanie do warunków Kościoła w Polsce: Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia (Konferencja Episkopatu Polski, 2021).

Spotkania dekanalne i podejmowane bieżące posługi nie są jedynymi sposobami poznawania diecezji sosnowieckiej przez bp. Artura Ważnego. Można powiedzieć, że prawie każdą chwilę poświęca na rozmowy z osobami indywidualnymi lub przedstawicielami grup czy wspólnot kościelnych o różnym „profilu” i charyzmacie. Drzwi biskupiego pokoju w kurii oraz te do jego domu właściwie się nie zamykają.

Uroczysty ingres bp. Artura Ważnego do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu odbędzie się 22 czerwca o godz. 12:00.

tekst: ks. Przemysław Lech
zdjęcia: ks. Paweł Sproncel

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.