Biskup dokonał pierwszych zmian personalnych

Data dodania: 2024.06.21

Bp Ważny dokonał pierwszych zmian personalnych i strukturalnych

Powołanie moderatora kurii diecezjalnej, utworzenie sekretariatu biskupa sosnowieckiego oraz nowego kurialnego wydziału ds. ewangelizacji to jedne z pierwszych decyzji personalnych bp. Artura Ważnego od momentu objęcia diecezji sosnowieckiej.

Wśród ogłoszonych 21 czerwca decyzji personalnych znalazła się również nominacja ks. Mirosława Toszy na koordynatora Światowych Dni Ubogich w Diecezji Sosnowieckiej oraz animatora promocji opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Ks. Tosza to założyciel i wieloletni opiekun jaworznickiej Wspólnoty „Betlejem”, która jest miejscem życia i modlitwy z ubogimi.

Na 5-letnią kadencję moderatora Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu został powołany dotychczasowy wiceoficjał Sądu Biskupiego w Sosnowcu – ks. dr Tomasz Smalcerz, prawnik kanonista, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Nowy moderator kurii będzie w diecezji jednocześnie wikariuszem generalnym.

Dyrektorem nowo powołanego Wydziału ds. Ewangelizacji został mianowany ks. Szymon Wojciechowski, członek kolegium konsultorów i rady kapłańskiej diecezji sosnowieckiej oraz opiekun duchowy wspólnoty „Miasto Ocalenia”. Pracę ks. Wojciechowskiego będzie wspierał świecki asystent, którego wybór jeszcze przed nami.

W celu świadczenia bezpośredniej pomocy biskupowi sosnowieckiemu został utworzony Sekretariat Biskupa Sosnowieckiego. W jego skład bp. Artur Ważny powołał ks. dr. Pawła Sproncla, pastoralistę, absolwenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który będzie pełnił rolę jego kapelana i ceremoniarza oraz ks. Przemysława Lecha, absolwenta wydziału komunikacji społecznej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Ks. Lech został mianowany sekretarzem biskupa sosnowieckiego oraz rzecznikiem prasowym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Jak tłumaczy bp. Artur Ważny wprowadzane zmiany mają służyć dobru lokalnego Kościoła oraz realizacji jego synodalnego charakteru:

Kościół ma być bardziej misyjny i synodalny, do czego zaprasza nas szczególnie papież Franciszek. Zaproszeni jesteśmy więc do rozeznawania, jak mamy współpracować wzajemnie we wspólnotach parafialnych - wierni świeccy z duchownymi, włączając w służbę właściwe każdemu charyzmaty, dary i talenty. Temu także mają służyć różnego rodzaju modele katechumenatu parafialnego oraz posługi świeckich katechistów, akolitów i lektorów. Istnieje więc potrzeba przygotowania odpowiednich propozycji pastoralnych oraz sposobów kształcenia i formowania przygotowujących się do pełnienia tych posług, a potem zastosowania ich w codzienności parafialnej. Te wyzwania stoją przed całym Kościołem w Polsce, także przed naszą diecezją. Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji, któremu przewodniczę, ma w tym względzie zająć się przygotowaniem pewnego ramowego programu. Nadto powołane w diecezji dwie komisje, których prace wkrótce ruszą, aby mogły właściwie i autonomicznie funkcjonować, potrzebują także, co oczywiste, ze strony diecezji koordynacji. Jednocześnie ewangelizując, nie możemy zapominać o ubogich, inaczej przestajemy być wiarygodni. Temu wszystkiemu mają między innymi służyć zmiany strukturalne i personalne w diecezji. Z czasem będą kolejne. – powiedział bp. Ważny

Dekrety wejdą w życie z dniem 29 czerwca, a więc w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Biuro Prasowe Diecezji Sosnowieckiej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.