Będzin: Dzień Skupienia Grup Modlitwy św. o. Pio

Data dodania: 2022.09.20

17 września w Światowy Dzień Sybiraka w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce, odbył się pierwszy Dzień Skupienia Grup Modlitwy Ojca Pio oraz czcicieli i sympatyków św. Ojca Pio z diecezji sosnowieckiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grup: z parafii Matki Bożej Fatimskiej z Sosnowca Zagórza, z parafii NMP Różańcowej z Sosnowca, z parafii św. Brata Alberta z Sosnowca oraz z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Jaworzna-Osiedla Stałego.

Przybyli również niezrzeszeni czciciele św. Ojca Pio z Sosnowca, Jaworzna oraz Dąbrowy Górniczej. Gospodarzem spotkania była miejscowa grupa modlitwy, z parafii Nawiedzenia NMP w Będzinie Syberce, której opiekunem duchowym jest ks. Andrzej Hepek.

Wszystkich uczestników spotkania - ok. 70 osób - serdecznie przywitał gospodarz miejsca – proboszcz, a zarazem kustosz tego Sanktuarium - ks. Zygmunt Skipirzepa.

Zarówno data jak i miejsce spotkania nie było przypadkowe o czym w krótkim, ale treściwym wykładzie historycznym przypomniał (nasz parafianin były dyrektor Liceum, nauczyciel historii) - Wojciech Horosz. 17 września 2022 roku mijała bowiem 83 rocznica sowieckiej agresji na Polskę.

Sanktuarium Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce powstało jako pierwsze w Polsce miejsce, szczególnie poświęcone martyrologii Polaków na Wschodzie do czego nawiązuje cały wystrój świątyni. Bardzo wymowna jest droga krzyżowa, freski na ścianach oraz Izba Pamięci, w której zebrano szereg materiałów upamiętniających losy deportowanych i którą udostępniono uczestnikom spotkania do zwiedzenia.

Po tym bardzo ciekawym wstępie ks. Dariusz Karoń, koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sosnowieckiej, również przywitał licznie przybyłych czcicieli św. Ojca Pio oraz wygłosił konferencję. Przewodnim tematem konferencji było ukazanie tego, co Ojciec Pio chce powiedzieć dzisiaj nam, jego współczesnym dzieciom duchowym, bowiem jego przesłanie nic nie straciło na aktualności.

Najlepiej sam Ojciec Pio wyraża to słowami: „Módl się wytrwale, ufnie, zachowując spokój i pogodę ducha” dodając „Niech Jezus wchłania całe Twoje życie”. Ks. Dariusz podkreślił że wierna i ufna modlitwa nie jest jednak wystarczająca. Konieczne jest ciągłe zbliżanie się do osoby Jezusa Chrystusa obecnego pod sakramentalnymi znakami podczas Eucharystii i w konfesjonale. Ołtarz i konfesjonał były dwoma biegunami życia Ojca Pio i z nich płynie zasadnicze orędzie pełne wartości i wciąż aktualne na obecne czasy. Ojciec Pio cieszył się i nadal cieszy wielkim zainteresowaniem, jest jednym z najpopularniejszych świętych XX wieku. Sam kiedyś wypowiedział prorocze słowa: „Większym uznaniem cieszyć się będę po śmierci, aniżeli za życia”.

Następnie, po krótkiej przerwie ks. Andrzej Hepek, opiekun duchowy miejscowej Grupy Modlitwy Ojca Pio, wraz z jej członkiniami poprowadził nabożeństwo różańcowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Ojciec Pio kochał modlitwę różańcową. Podkreślał, że „Różaniec jest potężną bronią, by zwyciężyć szatana, pokonać pokusy, zdobyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej". Dwa dni przed śmiercią poproszony o przesłanie dla swoich dzieci duchowych powiedział: „Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie go zawsze". Gdy nie mógł już nic powiedzieć,  wskazywał na Różaniec.

Punktem kulminacyjnym Dnia Skupienia była koncelebrowana Eucharystia sprawowana w intencji wszystkich czcicieli i sympatyków św. Ojca Pio oraz o twórczy rozwój Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sosnowieckiej, by zawsze były szkołami wiary i ogniskami miłości, w których przebywa sam Chrystus.

Uroczystej liturgii Mszy Świętej przewodniczył ks. Dariusz Karoń diecezjalny Koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, a Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Hepek parafialny opiekun duchowy Grupy Modlitwy Ojca Pio. W Liturgii Słowa oraz w procesji z darami wzięli udział członkowie GMOP. W słowach głoszonej homilii o Dobrym Pasterzu odzwierciedlały się słowa, które wypowiedział Ojciec Pio: „Należę całkowicie do każdego. Każdy rzec może: 'Padre Pio jest mój'. Kocham gorąco wszystkich ludzi. Kocham moje duchowe dzieci tak jak własną duszę, a nawet bardziej. Przez cierpienie i miłość odrodziłem je dla Jezusa. Mogę zapomnieć o sobie, ale nie o moich duchowych dzieciach. Mogę was zapewnić, że kiedy Pan mnie wezwie, powiem Mu: Panie, będę stał u bramy nieba, aż zobaczę, że weszły do środka moje duchowe dzieci”.

Eucharystię przeżywaliśmy w duchu wielbienia Boga i dziękczynienia za dar Świętego Ojca Pio i utworzone przez niego Grupy Modlitwy oraz w duchu ufności w to, że nasza wspólna modlitwa przyczyni się do ożywienia istniejących Grup Modlitwy i powstania nowych.

Po zakończeniu Eucharystii i błogosławieństwie oraz odśpiewaniu uroczystego Te Deum odmówiono Litanię do św. Ojca Pio i uczczono obecne w Sanktuarium Golgoty Wschodu relikwie św. Ojca Pio przez ucałowanie.  W tym miejscu warto przypomnieć, że relikwie te zostały wprowadzone 2 sierpnia 2012 roku z inicjatywy parafialnej grupy modlitewnej, wprowadzał je pochodzący z naszej diecezji brat Tomasz Duszyc OFMCap, a relikwiarz, w którym są zainstalowane wykonany jest na wzór relikwiarza wykonanego na uroczystość beatyfikacji Ojca Pio wg projektu krakowskiego profesora Czesława Dźwigaja. Jego oryginał przechowywany jest w Watykanie.

Był też czas na krótką osobistą modlitwę zawierzenia przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Kolejnym punktem było spotkanie przy stole oraz ciepły poczęstunek przygotowany przez panie z miejscowej grupy modlitwy. Była to też okazja do rozmów i wymiany doświadczeń. Ks. Dariusz podzielił się spostrzeżeniami z Kongresu liderów GMOP jaki na początku września miał miejsce w Tenczynie i przypomniał o zobowiązaniu sosnowieckich GMOP do zorganizowaniu w dniu 25 lutego 2023 roku Wielkopostnego Dnia Skupienia dla GMOP z całego regionu śląskiego i zagłębiowskiego.

Animatorka Teresa Duszyc poinformowała o ważnych wydarzeniach organizowanych przez Krajowego Koordynatora GMOP w najbliższych miesiącach bieżącego roku i zachęciła do zainteresowania się nimi oraz do udziału wg możliwości. Animatorzy Grup podzielili się uwagami o pracy w swoich parafiach. To spotkanie przy stole przebiegało w serdecznej atmosferze i sprzyjało wzajemnemu poznawaniu się i nawiązaniu bliższych relacji oraz wymianie kontaktów.

Udając się na modlitwę do kościoła zatrzymaliśmy się na chwilę historycznej refleksji w Izbie Pamięci Golgoty Wschodu.

Pierwszy Diecezjalny Dzień Skupienia sosnowieckich Grup Modlitwy Ojca Pio zakończyła wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Bogu niech będą dzięki!

tekst: Teresa Duszyc
zdjęcia: Zbigniew Duszyc

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.