Biskup zaprasza do Pani Anielskiej i prosi o modlitwę za życie i Ojczyznę

Data dodania: 2014.07.26

LIST BISKUPA SOSNOWIECKIEGO PRZED PIELGRZYMKĄ NIEWIAST I DZIEWCZĄT DO SANKTUARIUM NMP ANIELSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2 SIERPNIA 2014

 

UMIŁOWANI DIECEZJANIE!

Rozpoczynający się już wkrótce miesiąc sierpień, charakteryzujący się wspaniałą praktyką pielgrzymowania do miejsc świętych, uświęconych obecnością cudownych obrazów i łaskami słynących figur, odwołuje nasze doświadczenie wiary do osoby Pani Przenajświętszej i Jej Syna, Jezusa. Tylko w Ich obecności możemy poczuć się szczęśliwi i bezpieczni, ochronieni przed nawałnicą zła, trudnych doświadczeń losu i ciężaru życia.

Pielgrzymowanie jest starą tradycją chrześcijaństwa. Jest ono zawsze obrazem pielgrzymki do niebieskiej Ojczyzny, symbolem powołania do zwyciężania przeciwności życia, czasem podejmowania pokuty i zadośćuczynienia oraz doświadczeniem przemiany wewnętrznej i miejscem spotkania Boga.

Zapraszam wszystkich, a szczególnie Niewiasty i Dziewczęta, do wyjątkowego miejsca na mapie diecezji sosnowieckiej – sanktuarium NMP Anielskiej, Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia. Tradycyjnie, w uroczystość Porcjunkuli – 2 sierpnia, zechciejmy zawierzyć siebie Bogu i prosić Maryję o pomoc w naszych trudnych sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych. Ona potrafi je przedłożyć swojemu Synowi, bo dobrze zna nasze osobiste i rodzinne dramaty, potrzeby i niedomagania. Wie, że szczególnie w tych trudnych czasach potrzebna jest nam silna wiara, niezłomna nadzieja i ofiarna miłość. Gdzie, jak nie u Matki, każde dziecko znajdzie zrozumienie, pomoc i obronę?

Pragnę prosić, by tegoroczne pielgrzymowanie odbyło się w duchu szczególnej modlitwy ekspiacyjnej za grzechy przeciw życiu ludzkiemu, a także w obronie poszanowania chrześcijańskich wartości naszego narodu.

Słyszeliśmy o groźnym i niebezpiecznym precedensie karania za dobro i nagradzania za zło. Przykładem może być sytuacja z rzeszowskiego szpitala Pro Familia i osoba położnej, która odmówiła uczestniczenia w tzw. zabiegach aborcyjnych i poinformowała o tym opinię publiczną. Szpital zażądał od niej 50 000 złotych kary za bezprawne działanie. Tego typu ataki za odmowę uczestnictwa w zabijaniu nienarodzonych dzieci nie są rzadkością. Przypomnijmy w tym miejscu słowa naszego wielkiego patrioty św. Jana Pawła II odnoszące się do aborcji: "oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół" (EV 62).

Kolejnym przykładem histerycznego wprost działania niektórych grup osób jest batalia wymierzona w postawę prof. Bogdana Chazana, który odmówił zabicia chorego nienarodzonego dziecka, powołując się na klauzulę sumienia. Każdy z nas ma prawo do klauzuli sumienia, także w świetle obowiązującej w naszym kraju Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I znów przypomnijmy nauczanie św. Jana Pawła II: "Przerywanie ciąży i eutanazja są [...] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia. [...] Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe" (EV 73-74). Trzeba jasno powiedzieć: Złem jest atakowanie człowieka za to, że nie zabija, lecz broni życia ludzkiego!

Nie sposób również pominąć zamierzonego i zaplanowanego wręcz działania polegającego na niszczeniu cywilizacji chrześcijańskiej. Przykładem ostatnich miesięcy było pominięcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w drugiej części darmowego "Naszego elementarza" – podręcznika dla klas pierwszych wyraźnego wskazania na religijną tożsamość świąt Bożego Narodzenia oraz "redukowaniu świątecznej symboliki do tych jedynie elementów, które nie wskazują na wybitnie chrześcijański charakter świąt obchodzonych 25 i 26 grudnia" (Petycja do MEN w sprawie elementarza). Wielu z nas zaprotestowało składając podpisy w obronie właściwego traktowania tradycji i "kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu".

Walka z dobrem i prawdą nie ustała. Są osoby, które pod pozorem wzniosłych haseł, chcą budować nowy świat, nowy porządek bez Boga. Jak pokazuje historia, człowiek nie raz próbował ulepszać świat, ale zawsze kończyło się to tragicznie. Dlatego nie możemy być obojętni. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że największy wróg Kościoła nie jest na zewnątrz niego, ale znajduje się wewnątrz Kościoła. Są to chrześcijanie letni, obojętni, którym na niczym nie zależy.

Nie gdzie indziej, ale przy sercu Matki Zagłębia proszę Was o modlitwę w tych jakże ważnych sprawach naszego życia narodowego. Cyprian Kamil Norwid wymownie niegdyś wołał: "Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie /Dla darów Nieba...Tęskno mi, Panie! Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony/Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, /Bądź pochwalony! Tęskno mi, Panie!". Chciejmy zaspokoić tęsknotę naszych utrudzonych serc i dać świadectwo przynależności i miłości do Kościoła oraz Jezusa i Jego Matki. Czyńmy to wszystko z troski o naszą Ojczyznę, Polskę, której dobrze życzymy.

Zapraszam wszystkich czcicieli Anielskiej Pani, 2 sierpnia 2014 r. (sobota) o godz. 11.00, na doroczną Uroczystość Odpustową. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyć będzie mój biskup pomocniczy ks. bp Piotr Skucha. Przybądźcie jak najliczniej przed oblicze naszej ukochanej Matki. Nich wspaniałym dodatkiem będą czyste serca i piękne regionalne stroje Kół Gospodyń oraz Grup i Stowarzyszeń Kościelnych. Niech nie braknie czcigodnych Duszpasterzy i tych, którym droga jest sprawa kościoła sosnowieckiego i naszej Ojczyzny.

Umocnieniem i zachętą niech będą słowa św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka, który wołał: "Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć..." (Krakowskie Błonia, 1979 r.).

Wasz Biskup
+ Grzegorz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.