Caritas: otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Wolontariatu

Data dodania: 2023.09.21

Caritas Diecezji Sosnowieckiej otworzyło Zagłębiowskie Centrum Wolontariatu, którego celem jest rozwój wolontariatu, zwiększenie aktywności społecznej (młodzieży, studentów, osób dorosłych i seniorów) oraz tworzenie rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań wolontariackich na terenie diecezji sosnowieckiej jak i w kraju.

Dzięki współpracy z Miastem Czeladź siedziba ZCW znajdować się będzie w Czeladzi, a biuro w Sosnowcu.

Główną misją Zagłębiowskiego Centrum Wolontariatu Caritas jest promowanie i rozwijanie wolontariatu jako formy zaangażowania społecznego oraz mobilizacja mieszkańców do aktywności na rzecz innych.

Formy działań Zagłębiowskiego Centrum Wolontariatu będą prowadzone poprzez organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy do pracy, prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym, promocję wolontariatu, organizację akcji charytatywnych i edukacyjnych, organizację wyjazdów studyjnych, seminariów i uroczystości dotyczących wolontariatu.

Jest to inicjatywa, która wzmocni więzi społeczne i zaangażuje obywateli w budowanie lepszej i bardziej wspierającej społeczności.

ZCW odgrywać będzie kluczową rolę w rozwijaniu i umacnianiu wolontariatu jako ważnej formy zaangażowania społecznego. Jego działania wspierają cele społeczne, budują więzi społecznościowe i promują wartości altruizmu i pomocy innym.

Współpraca w szczególności dotyczyć będzie realizacji założeń projektu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW W NGO!” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 – „Korpus Solidarności”

tekst: Sylwia Bogusz
foto: Piotr Lorenc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.