Czeladź: peregrynacja ikony świętego Józefa

Data dodania: 2023.11.20

Z inicjatywy Rycerzy Kolumba zorganizowana została w całej Polsce peregrynacja ikony świętego Józefa z  Dzieciątkiem Jezus w ręku. Towarzyszy jej akcja „Życie Mam”, która wspiera finansowo Domy Samotnej Matki prowadzone przez podmioty katolickie w naszym kraju. Peregrynacja odbywa się już od kilkunastu miesięcy w całej Polsce. W niedzielę i poniedziałek, czyli 19-20 listopada ikona świętego Józefa zagościła w parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Z tej okazji w niedzielę odprawiona została uroczysta Msza Święta. Rycerze Zakonu Kolumba wnieśli obraz do świątyni, w której tuż przy wejściu głównym przywitał go gospodarz miejsca - ks. Jarosław Wolski.

W swej homilii celebrans odwołał się do niedzielnego czytania związanego z przypowieścią o talentach. Uświadomił zebranym, że według Pisma Świętego talent oznacza wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy od Boga. Pierwszym talentem jest już samo nasze istnienie. Talentem jest też ludzkie ciało, ludzki duch czy ludzka myśl dążąca do poznania Prawdy. Nie bez znaczenia jest też ludzka wolność z możliwością dokonywania aktów dobra, miłości i wierności. Talentem jest również w tym ujęciu powierzony człowiekowi świat, stworzony ręką Boga. Największym talentem jest jednak przymierze z Bogiem, jakie człowiek otrzymał w osobie Zbawiciela i sakramentach świętych. To są prawdziwe ludzkie talenty. Umiejętności czy zdolności to tylko dodatkowe dary.

Wszystkie te łaski zostały nam udzielone za darmo, bez naszych własnych zasług. Na końcu czasów zostaniemy rozliczeni, jak wykorzystaliśmy otrzymane dary, tak samo jak słudzy ze wspomnianej przypowieści. Kościół przypominając tę przypowieść, nie chce straszyć wiernych, lecz tylko lepiej ich przygotować na godzinę rozliczenia, która nikomu nie jest znana. Pragnie także uświadomić wszystkim, jak ważne jest docenianie tych talentów, wykorzystywanie ich i dziękowanie za nie. Dzięki tej nauce nikt nie może tłumaczyć się, że nie umiał bądź nie wiedział, jak wykorzystać dane talenty.

Święty Józef to mężczyzna owych pięciu talentów z przypowieści, które doskonale pomnożył. Był przecież tylko człowiekiem, jak my. Gdy dowiedział się, że Maryja jest brzemienna, wahał się z przyjęciem Jej pod swój dach, bo bał się społecznego ostracyzmu. Jednak mimo strachu całkowicie zawierzył Bogu i był posłuszny Jego woli. Jego postawa powinna być dla nas przykładem, jak pomnażać dane nam talenty. On pokazał, że drogą, którą mamy zawsze wybierać, jest Jezus Chrystus. Tylko dzięki takim wyborom będziemy gotowi na ową godzinę rozliczenia z wykorzystania talentów.

Uroczysty charakter spotkania został podkreślony przez obecność Rycerzy Zakonu Kolumba ubranych w odświętne stroje i przepasanych biało-żółtymi harfami stanowiącymi ich znak rozpoznawczy. Oni zawsze stanowią piękny przykład podążania drogą wskazaną przez świętego Józefa. Są ostoją rodzin, cichymi opiekunami i obrońcami domowego ogniska. Nie zapominają także w swej działalności o pomaganiu lokalnej społeczności. Jednym słowem mogą być wzorem dla współczesnych mężczyzn, jak właściwie wykorzystywać otrzymane talenty.

relacja: Agnieszka Babio & ks Andrzej & RK

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.