Kalendarz Liturgiczny - kwiecień

Data dodania: 2021.04.02

 


KWIECIEŃ 2021


1 IV - WIELKI CZWARTEK
LG: Of wł., II tydzień psałterza (w Godzinie czytań można odmówić psalmy z antyfonami z piątku III tygodnia. We wspólnej celebracji LG używa się szat koloru fioletowego).
Msza krzyżma: ## (biały) wł., Chwała, Pf na mszę krzyżma - nr 78, przed wielką doksologią błogosławieństwo oleju chorych, po modlitwie po Komunii konsekracja Krzyżma.

Czytania: Iz 61,1-3a. 6a. 8b-9; Ap 1, 4b. 5-8; Łk 4,16-21.

JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE

60 lat kapłaństwa:
Ks. Franciszek Błasik
Ks. Marian Jankowski
Ks. Władysław Stępień

 

50 lat kapłaństwa:
Ks. Jacek Doroszewski
Ks. Waldemar Gawron
Ks. Stanisław Janicki
 

25 lat kapłaństwa: 
Ks. Tomasz Folga
Ks. Ryszard Gęgotek
Ks. Dariusz Ludera
Ks. Grzegorz Maciejewski
Ks. Dariusz Piasecki
Ks. Janusz Stach
Ks. Artur Szlęzak
Ks. Wiesław Wróbel
Ks. Andrzej Żuławiński

W dniu, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie Apostołom, modlimy się za wszystkich kapłanów: Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, wszystkich prowadzili do Tego, który jest źródłem zbawienia.

UWAGA: Kończy się okres wielkiego postu.

TRIDUUM PASCHALNE

1. Święte Triduum Paschalne męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się mszą św. wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w wigilii paschalnej, a kończy się II Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania (ONRLK 18-19).
2. W czasie Triduum Paschalnego zabronione są msze bez udziału ludu. Kapłani biorą udział w liturgii koncelebrując w Wielki Czwartek i w wigilię paschalną.
3. Komunia św. w Wielki Czwartek może być udzielana zasadniczo w czasie mszy św. Jednak osobom, którym specjalne okoliczności nie pozwalają na udział w liturgii wieczornej, można jej udzielać od rana do 13.00 i od 14.00 do rozpoczęcia mszy wieczerzy Pańskiej. Chorym można udzielać Komunii św. o każdej porze dnia (Dekret Prymasa Polski z dnia 3 VII 1975 roku).
4. Komunia św. w Wielki Piątek może być rozdzielana tylko w czasie obrzędów męki Pańskiej. Chorym o każdej porze dnia.
5. W Wielką Sobotę Komunia św. może być rozdzielana jedynie podczas wigilii paschalnej i bezpośrednio po jej zakończeniu. Chorym tylko jako Wiatyk.
6. Zabronione  są  uroczyste  obrzędy  pogrzebowe  w  czasie Triduum Paschalnego. W czasie pogrzebu w te dni odczytuje się tylko psalmy i modlitwy liturgii. Uczestnikom pogrzebu nie udziela się Komunii św. Od Wielkiego Czwartku wieczorem do Wielkiej Soboty włącznie nie wprowadza się ciała do kościoła, w którym odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu (Instrukcja Liturgiczno-dusz-pasterska Episkopatu Polski o pogrzebie - 12b).

1 IV - WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w wieczornej mszy wieczerzy Pańskiej, II tydzień psałterza.

Msza : ## (biały) wł., Chwała, 1 Pf o Najświętszej Eucharystii - nr 46, w ME I odmawia się modlitwy własne – MR s. 129, w ME II- wspomnienie tajemnicy dnia, opuszcza się zakończenie.
Czytania: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13,1-15.

2 IV - WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
16. rocznica śmierci Jana Pawła II.
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w popołudniowej liturgii męki Pańskiej.

Liturgia męki Pańskiej: (czerwony)
Liturgia słowa Bożego:
Czytania: Iz 52, 13-53,12; Hbr 4,14-16; 5, 7-9; J 18,1-19,42.
Homilia,
Modlitwa powszechna.
Adoracja krzyża.
Komunia święta.
Procesja do Grobu Pańskiego.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1996 – ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

3 IV - WIELKA SOBOTA
LG: Of wł., Nieszpory odmawiają wszyscy. Zaleca się odprawienie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem całej wspólnoty parafialnej w godzinach porannych.

DZIEŃ IMIENIN: RYSZARDA
obchodzą księża: Adrjanek, Gęgotek, Huczek, Migocki, Pietrzak, Słowikowski.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
2. W poniedziałek drugi dzień świąt wielkanocnych taca z tego dnia tradycyjnie przeznaczona jest na uczelnie katolickie i pomoc studiującym w nich.
3. W piątek, ze względu na uroczyste obchody oktawy Wielkanocy, nie obowiązuje post.
4. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Ofiary z tej niedzieli będą przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia Kościoła/

4 IV – NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza za parafian.
LG: Of wł. (LG, t. II, s. 403n), I tydzień psałterza; wigilia paschalna zastępuje Godzinę czytań. Ci, którzy nie biorą w niej udziału, powinni przeczytać przynajmniej cztery czytania z tej wigilii razem ze śpiewami i modlitwami. Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie biorą udziału w wigilii paschalnej.

W godzinach nocnych:
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Liturgia światła:
Poświęcenie ognia i przygotowanie paschału.
Procesja do kościoła z zapalonym paschałem.
Orędzie wielkanocne.

Liturgia słowa Bożego:

Czytania: Rdz 1,1-2,2 (Rdz 1, 1. 26-31a); Rdz 22,1-18 (Rdz 22, 1-9-13. 15-18); Wj 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Chwała, Rz 6,3-11; Mk 16, 1-8.
Liturgia chrzcielna:
Poświęcenie lub błogosławieństwo wody.
Chrzest i bierzmowanie.
Odnowienie przyrzeczeń chrztu.
Liturgia eucharystyczna
Msza: ## (biały) wł., 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia przez całą oktawę (zalecana I ME), do formuły rozesłania, aż do II niedzieli wielkanocnej, dodaje się podwójne Alleluja.

MSZE W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie dnia w czasie oktawy aż do II niedzieli wielkanocnej (zalecana I ME), w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4 albo 1 Kor 5, 6b-8; Sekwencja; J 20, 1-9.

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:

1971 – ksiądz Janicki.

UWAGA: Po Nieszporach kończy się Triduum Paschalne.

5 IV – PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.

Msza: # (biały) wł., Chwała , można odmówić Wierzę uwzględniając uroczysty charakter tego dnia, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 2,14. 22b-32; można śpiewać Sekwencję; Mt 28, 8-15

6 IV – WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.
Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 2, 36-41; można śpiewać Sekwencję; J 20, 11-18.

7 IV - ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 3,1-10; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 13-35

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:

1968 – ksiądz Pyla.

8 IV - CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.
Czytania: Dz 3,11-26; można śpiewać Sekwencję; Łk 24, 35-48.

9 IV – PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”..
Czytania: Dz 4,1-12; można śpiewać Sekwencję; J 21, 1-14.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2001 – ksiądz Stanisław Łopaciński (Czeladź).

10 IV – SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej, I Nieszpory II niedzieli wielkanocnej.

Msza: # (biały) wł., Chwała, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 4,13-21; można śpiewać Sekwencję; Mk 16, 9-15.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2009 – ksiądz Jan Ćwikła (Czeladź).

2011 – ksiądz Eugeniusz Stępień (Będzin, Czeladź).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj II niedziela wielkanocna, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego.
2. Odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a o 15.00 odprawiamy Godzinę Miłosierdzia wobec Najświętszego Sakramentu. Można zyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach (spowiedź, sakramentalna Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu) za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy albo przynajmniej za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa miłosiernego (np. „Jezu miłosierny, ufam Tobie”).
3. Udziela się też odpustu zupełnego osobom, które nie mogą opuścić swego mieszkania, jeśli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przyjąć sakramenty pojednania i Komunii św., odmówią przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwania do Pana Jezusa miłosiernego (np. „Jezu, ufam Tobie”).
4. Rozpoczyna się 71. Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących. Dlatego ofiary z dzisiejszej niedzieli są przeznaczone na dzieła Caritas w naszej diecezji.

11 IV - II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Tydzień Miłosierdzia.

Msza za parafian.
LG: Of wł., pozostałe części z Niedzieli Wielkanocnej.

Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1 Pf wielkanocna - nr 20, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia, w obrzędzie zakończenia mówi się: „Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, alleluja”.

Czytania: Dz 4, 32-35; 1 J 5, 1-6; można śpiewać Sekwencję; J 20,19-31.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. Miłosierdzia Bożego w Jaworznie, Kąpielach Wielkich, Rokitnie Szlacheckim i Sosnowcu.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2004 – ksiądz Mieczysław Szostek (Łazy).

12 IV - PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 4, 23-31; J 3, 1-8.

13 IV - WTOREK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.

Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 4, 32-37; J 3, 7b-15.

Albo: ŚW. MARCINA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.

Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o jednym męczenniku albo o papieżu, Pf o męczennikach – nr 72 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

DZIEŃ IMIENIN PRZEMYSŁAWA:
obchodzi ksiądz Szot.

14 IV - ŚRODA II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.

LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 5, 17-26; J 3, 16-21.

15 IV - CZWARTEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Czytania: Dz 5, 27-33; J 3, 31-36.

16 IV - PIĄTEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 5, 34-42; J 6, 1-15.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1996 – ksiądz Mirosław Trząski (Dąbie).

17 IV - SOBOTA II TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Miłosierdzia.
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli wielkanocnej.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 6, 1-7; J 6, 16-21.

DZIEŃ IMIENIN ROBERTA:
Obchodzą księża: Piega, Szulczewski, Tomasik.

ROCZNICA ŚMIERCI:

1996 – ksiądz Kazimierz Ciuba (Ciężkowice).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj III niedziela wielkanocna.
2. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny, zapraszamy do udziału w spotkaniach i modlitwach organizowanych z tej okazji.
3. Zachęcamy do praktykowania wielkanocnego nabożeństwa Via Lucis - Droga Światła.
4. W piątek przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika – głównego patrona Polski. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

18 IV – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Tydzień Biblijny.
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
Msza za parafian.

LG:  Of  z  III  niedzieli  wielkanocnej,  III  tydzień  psałterza.
Msza:  ##  (biały)  wł.,  Chwała,  Wierzę,  1-5  Pf  wielkanocna nr 20-24, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 3, 13-15. 17-19; 1 J 2, 1-5a; Łk 24, 35-48.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2014 – ksiądz Dariusz Niedziela (Dąbrowa Górnicza).

19 IV - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Biblijny.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 6, 8-15; J 6, 22-29.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2010 – ksiądz Marian Wątek (Częstochowa, Kościelec).

20 IV - WTOREK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień Biblijny.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 7, 51-59; 8, 1a; J 6, 30-35.

21 IV – ŚRODA III TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Tydzień Biblijny.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 8, 1b-8; J 6, 35-40.

Albo: ŚW. ANZELMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
- WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.

Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o biskupach albo o doktorach Kościoła, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

22 IV – CZWARTEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Tydzień Biblijny.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości św. Wojciecha BM.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 8, 26-40; J 6, 44-51.

DZIEŃ IMIENIN ŁUKASZA:
obchodzi ksiądz Pisz.

23 IV – PIĄTEK- UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA i MĘCZENNIKA - GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI.
Tydzień Biblijny.
LG: Of z uroczystości.

Msza: # (czerwony) wł., Chwała, Wierzę, Pf o św. Wojciechu - nr 75.

Czytania: (L, t. VI, s. 121n) Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. św. Wojciecha w Czeladzi i Jaworznie.

DZIEŃ IMIENIN WOJCIECHA:
obchodzą księża: Koryto, Kowalski, Stach, Tkacz, Wosik.

DZIEŃ IMIENIN JERZEGO:
obchodzą księża: Dębski, Małota.


ROCZNICA ŚMIERCI:
2001 - ksiądz Bolesław Chwalba (Sosnowiec, Mykanów).
2003 - ksiądz Ludwik Krzysik (Kielce, Strzemieszyce Małe).

24 IV – SOBOTA III TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Tydzień Biblijny.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli wielkanocnej.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 9, 31-42; J 6, 55. 60-69.
Albo:
ŚW. FIDELISA Z SIGMARINGEN, PREZBITERA I MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli wielkanocnej.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach albo o pasterzach, Pf o męczennikach – nr 72, albo Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Albo: ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli wielkanocnej.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach, Pf o męczennikach – nr 72 albo 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

DZIEŃ IMIENIN: GRZEGORZA
Obchodzą księża: Mirosławski, Nalepa.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj IV niedziela wielkanocna. Rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
2. W czwartek obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła – patronki Europy. Jest to także Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
3. W sobotę rozpoczyna się maryjny miesiąc maj. Przypominamy o nabożeństwie ku czci NMP. Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju śpiewania litanii loretańskiej przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.

25 IV - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Tydzień modlitw o powołania.
Msza za parafian.
LG: Of z IV niedzieli wielkanocnej, IV tydzień psałterza.
Msza:  ##  (biały)  wł.,  Chwała,  Wierzę,  1-5  Pf  wielkanocna – nr 20-24, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Dz 4, 8-12; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu i Sarnowie.

DZIEŃ IMIENIN: JAROSŁAWA
obchodzą księża: Kucharczyk, Kwiecień, Piekarz, Szlenzak.

DZIEŃ IMIENIN: MARKA
obchodzą księża: Bigaj, Cuda, Gąsiorek, Łabuda, Sarlej, Sendal, Sołtysiak, Szeląg, Turlejski, Wyjadłowski, Zaręba.

26 IV – PONIEDZIAŁEK - IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień modlitw o powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 11, 1-18; J 10, 1-10.


27 IV – WTOREK IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień modlitw o powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
Czytania: Dz 11, 19-26; J 10, 22-30.

28 IV - ŚRODA IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień modlitw o powołania.
LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Czytania: Dz 12, 24 – 13, 5a; J 12, 44-50.

Albo: ŚW. PIOTRA CHANELA, PREZBITERA I MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o męczennikach albo o pasterzach, Pf o męczennikach – nr 72, albo Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Albo: ŚW.  LUDWIKA  MARII  GRIGNION  DE  MONTFORT,
PREZBITERA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (dodatek), IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wspólna o pasterzach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

ROCZNICA ŚMIERCI:

2013 – ksiądz Hieronim Kubica (Sosnowiec, Tąpkowice).


29 IV - CZWARTEK  - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
Tydzień modlitw o powołania.
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
LG: Of ze święta, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dziewicach  i  zakonnikach  –  nr 74.

Czytania: (L, t. VI, s. 132n) 1 J 1, 5-2, 2; Mt 11, 25-30.

30 IV – PIĄTEK  IV TYGODNIA WIELKANOCNEGO
Tydzień modlitw o powołania.

LG: Of z dnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.

Czytania: Dz 13, 26-33; J 14, 1-6.

Albo: ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, IV tydzień psałterza.
Msza : (biały) kolekta wł., wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1-5 Pf wielkanocna - nr 20-24.
ROCZNICA ŚMIERCI:

2013 – ksiądz Stanisław Jędrzejewski vel Andrzejewski (Będzin).

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę świętą wotywną o NMP (biały, Niepokalanego Serca NMP – MR, s. 103’ lub wspólne – MR s. 5’’; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58, lub ze Zbioru mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.