Przygotowanie do kapłaństwa - diakonat

Data dodania: 2016.04.29

Już za tydzień w naszej diecezji odbędą się święcenia - najpierw diakonatu (7 maja), a tydzień później prezbiteratu (14 maja). Co one oznaczają i jaką drogę przebyli klerycy przed ich uzyskaniem pokazuje cykl "przygotowanie do kapłaństwa". Zapraszamy do lektury!

Diakoni stoją na niższym szczeblu hierarchii, w stosunku do prezbiterów i biskupów. Nakładane na nich przez posługę biskupa ręce są "nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi". Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem w zadaniach swojej "diakonii".

Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią ("charakterem"), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się "diakonem", to znaczy sługą wszystkich. Do diakonów należy między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poświęcanie się różnym innym posługom.

O wyborze i ustanowieniu pierwszych diakonów wspominają Dzieje Apostolskie. Apostołowie spośród wiernych wybrali 7 mężczyzn o dobrej opinii i powierzyli im usługiwanie wokoło stołów. Diakoni mieli także głosić Ewangelię. Papież Sylwester I (314-335) nakazał diakonom nosić specjalnie szaty zwane dalmatykami, od tego czasu jest to jego liturgiczny strój.

Od czasów apostolskich momentem kulminacyjnym rytu święceń jest gest nałożenia rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna. Obrzęd święceń odbywa się podczas Eucharystii. Po odczytaniu Ewangelii biskup zasiada na katedrze i zadaje kandydatom pytania dotyczące święceń, celibatu, odmawiania Liturgii Godzin i posłuszeństwa biskupowi.

Gdy kandydaci odpowiedzą na nie twierdząco, wtedy biskup wzywa wszystkich do modlitwy Litanią do Wszystkich Świętych, kandydaci kładą się na ziemi krzyżem i w takiej postawie modlą się przez całą litanię. Po jej odśpiewaniu następuje modlitwa konsekracyjna, która wyraża sens posługi diakona: "Bądź z nami, prosimy Cię, wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w Przybytku Starego Prawa, a dzisiaj ustanawiasz trzy stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu dziejów Kościoła Apostołowie Twojego Syna, za sprawą Ducha Świętego, wybrali do codziennej pomocy siedmiu mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami Apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił siedmiorakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami: miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków".

Po odmówieniu tej modlitwy, biskup na głowę każdego z kandydatów nakłada ręce.

Odmówienie modlitwy i nałożenie rąk są elementami koniecznymi do ważności sakramentu. Obrzęd kończy wręczenie księgi Ewangelii, słowa które wymawia przy tym obrzędzie biskup są posłaniem diakona do pracy duszpasterskiej: "Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać". Następnie biskup przekazuje każdemu swojemu nowemu współpracownikowi znak pokoju. Po tym obrzędzie następuje liturgia eucharystyczna jak podczas zwykłej Mszy świętej.

Tegoroczne święcenia diakonatu odbędą się 7 maja w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej. Do święceń przygotowuje się 6 kleryków V roku naszego Seminarium Sosnowieckiego: Przemysław Długaj, Andrzej Hepek, Adam Nackowski, Paweł Krawczyk, Marcin Słodczyk i Grzegorz Woszczek. Przed samą ceremonią święceń udadzą się oni na tygodniowe rekolekcje do ośrodka rekolekcyjnego "Święta Puszcza" w Olsztynie k. Częstochowy, aby bezpośrednio przygotować się do przyjęcia sakramentu.

Święcenia diakonatu to chwila, w której podejmuje się ostateczną decyzję dotyczącą tego, jak będzie wyglądało życie w przyszłości. Postanowienia te zmieniają widzialnie życie człowieka. Sakrament święceń wyciska także na duszy każdego niezatarte znamię, które czyni go narzędziem w rękach Chrystusa. W tym czasie podejmowania tak ważnych decyzji bardzo prosimy wszystkich o modlitwę w naszej intencji, szczególnie za wstawiennictwem Matki Bożej i patrona naszego rocznika św. Ojca Pio, a 7 maja zapraszamy na uroczystość naszych święceń do Sułoszowej.

kl. Marcin Słodczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.