Racibórz: Biskup na rocznicy powstania Straży Granicznej

Data dodania: 2023.05.25

24 maja bp Grzegorz Kaszak wziął udział w 32. rocznicy powstania Straży Granicznej. Uroczystość odbyła się w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu.

Swoje przesłanie do zgromadzonych wygłosił gen. bryg. Straży Granicznej Adam JopekKomendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Szanowni Państwo! Wszyscy obecni goście według godności, rangi, stopni, urzędów, tytułów, funkcji służbowych, urzędowych, samorządowych, społecznych i duchowych. Drogie dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych. Funkcjonariuszki, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Straży Granicznej. Wielka Pograniczna Rodzino !

Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za przybycie, że zaszczyciliście Nasze Święto. W tym roku przypada XXXII rocznica powołania Straży Granicznej.

Na początku przytoczę trochę historii, która usystematyzuje te Nasze 32 lata funkcjonowania w systemie bezpieczeństwa państwa, a działo się wiele. Obecna Straż Graniczna została powołana po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pogranicza w 1991 r.,  jako jednolita, umundurowana formacja do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Jej zadania wstępnie ograniczały się do rejonu pogranicza i przejść granicznych, lotnisk i portów. Po rozformowaniu Górnośląskiej Brygady WOP, struktury były dostosowywane do zapotrzebowania wynikającego z aktualnych zmian politycznych w Europie, adekwatne do bieżących zagrożeń.

Na terenie obejmującym obecne województwa opolskie i śląskie, powołano Beskidzki Oddział SG w Cieszynie i Śląski Oddział SG w Raciborzu. Kolejne zmiany były spowodowane przystąpieniem do Unii Europejskiej i strefy państw Schengen. W 1998 r. zniesiono Beskidzki Oddział SG i w latach 1999- 2013, tutejsza Straż Graniczna funkcjonowała jako Śląski, później do 2016 r. jako Śląsko-Małopolski, mając w strefie działania również województwo małopolskie.

Od 1.09.2016 r. realizujemy zadania jako Śląski OSG na terenie woj. opolskiego i śląskiego. Z czasem ustawodawca wyposażył nas w uprawnienia w zakresie przeciwdziałaniu i zwalczaniu nielegalnej migracji, w tym handlu ludźmi. Jesteśmy w gotowości do przywrócenia kontroli ruchu granicznego i cały czas jesteśmy odpowiedzialni za administrowanie granicą państwową z Republiką Słowacką o długości ponad 87 km i z Republiką Czeską o długości ponad 357 km.

Jak daje się zauważyć, sukcesem Naszej formacji nie jest tylko to, że trwa i istnieje,  a sukcesem jest to, że się rozwija adekwatnie do sytuacji i zagrożeń. Dokonujemy systematycznej wymiany naszego sprzętu i poprawiamy warunki służby. Pełnimy jako formacja, służbę na lądzie, morzu i w powietrzu. Zwalczamy przede wszystkim przestępczość, której źródła znajdują się poza granicami kraju, bądź są związane z przekraczaniem granicy. Przeciwdziałamy i zwalczamy nielegalną migrację, ale i zarządzamy jej legalnymi formami. Dokonujemy kontroli ruchu granicznego i czuwamy nad bezpieczeństwem w przejściach granicznych.

Na naszym terenie, aktualnie działamy w oparciu o 5 PSG w Opolu, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Bielsku-Białej oraz w Międzynarodowym Porcie Lotniczym - w Katowicach- Pyrzowicach z lotniczym przejściem granicznym. Jeszcze w tym roku, jesienią planujemy powołanie nowej Placówki w Częstochowie, aktualnie inwestycja budowlana w tym mieście jest w końcowej fazie realizacji. Dodatkowo nasi funkcjonariusze pełnią służbę wspólnie z Policją i KAS oraz partnerami z Czech we wspólnej placówce w m. Chotebuz, na terenie byłego DPG Cieszyn Boguszowice.  No i oczywiście tutaj w siedzibie Oddziału w Raciborzu, gdzie mieści się sztab, wydziały logistyczne i ofensywne oraz zabezpieczające funkcjonowanie Oddziału i stąd koordynujemy wszystkie Nasze działania. 

Zmieniamy swoje struktury adekwatnie do zagrożeń, powołany przez Nas  w 2021 r. Wydział Zabezpieczenia Działań, który dzięki sprawnej rekrutacji osób o wyjątkowych kwalifikacjach, zakupom sprzętu,  wyposażania i intensywnych szkoleń na obiektach szkoleniowych Straży Granicznej, ale także znakomitej współpracy Jednostkami WP, tu szczególne podziękowania kieruję do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych i Dowódców JS AGAT z Gliwic i JWK z Lublińca, między innymi dzięki nim Nasz Wydział osiągnął w tym roku zdolność do samodzielnej realizacji zadań i brał już kilkakrotnie udział w działaniach specjalnych skutkujących zatrzymaniami szczególnie niebezpiecznych przestępców.

Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej chronią granicy nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej. Stojąc na straży wschodniej granicy Polski, ochraniamy jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Uczestniczymy również w misjach zagranicznych, koordynowanych przez Agencję Frontex, oraz misjach bilateralnych, wspierając tym samym naszych europejskich partnerów.

To wszystko uprawnia mnie, aby użyć sformułowania, że nasza formacja jest sprawna, skuteczna i nowoczesna.

W etosie swojej służby odnosimy się do historii i tradycji KOP oraz SG II RP. Tak jak Oni, z godnością, jako „tarcza Rzeczpospolitej” jesteśmy gotowi bronić bram Naszego kraju.

Przez 32 laty nastąpiło wiele zmian w naszej formacji, nie zmieniło się jedno, treść roty ślubowania. Jednak jakże inaczej brzmiała ona w 1991 roku, a jak inaczej w odniesieniu do ostatnich, aktualnych zagrożeń. Wedle której „służymy wiernie Narodowi Polskiemu, stoimy nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzeżemy nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia”.

Straż Graniczna, podobnie jak inne służby od ponad trzech lat prowadzi działania w podwyższonej gotowości i aktywności. W 2020 r. tymczasowo przewracaliśmy KRG na granicach w związku z zagrożeniem sanitarnym, natomiast od sierpnia 2021 roku mierzymy się z hybrydową agresją  państwa sąsiedniego na granicy z Białorusią, a od lutego zeszłego roku, służymy w innej rzeczywistości, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę i zjawiskiem masowej migracji z terenów objętych wojną. Ciągle wspieramy inne Oddziały w służbie na granicy wschodniej naszego kraju, szczególnie na odcinku polsko – białoruskim. W szczytowym momencie ponad 25 % funkcjonariuszy stanu osobowego Oddziału było w delegowaniach, dodam, że bez zakłóceń toku służby na Naszym terenie. Aktualnie w każdym miesiącu prawie 100 funkcjonariuszy ze Śląska pełni służbę na tym, najbardziej zagrożonym odcinku granicy państwowej.

Ale nie działalibyśmy tak skutecznie, gdyby nie m.in. państwa wsparcie, Szczególnie potężną motywacją dla funkcjonariuszy jest akceptacja społeczna Naszych działań, przekłada się to również na duże zainteresowanie Naszą służbą. Liczba chętnych do wstąpienia w Nasze szeregi utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Chronić granic Rzeczpospolitej, nie jest tylko hasłem, sloganem, to naprawdę brzmi dumnie. W służbie i poza Nią odbieramy wiele oznak sympatii, za to jak podchodzimy do Naszych zadań ustawowych. Za co gorąco dziękujemy.

Podziękowania chciałbym złożyć wszystkim obecnym, a za Waszym pośrednictwem wszystkim osobom, z którymi na co dzień współpracujemy. Władzom wojewódzkim, samorządowym, parlamentarzystom, służbom, instytucjom, uczelniom i szkołom, funduszom i stowarzyszeniom i ich zarządom oraz dyplomatom i partnerom zagranicznym.

Dziękuję Panu Prezydentowi Raciborza i Panu Staroście Raciborskiemu za pomoc i za to, że możemy w miejscu Naszej stałej dyslokacji czuć się jak u siebie w domu, ale zapewniamy, że miasto i powiat z godnością reprezentujemy w całej Polsce i poza granicami kraju.

Dziękuję Ekscelencji, obecnemu tu ks. biskupowi Grzegorzowi, Ojcom Paulinom, księżom, księżom kapelanom za ekumeniczna opiekę i wsparcie duchowe.

Dziękuję Zarządzającym Portem Lotniczym w Katowicach – Pyrzowicach za znakomite relacje i wzajemne zrozumienie w obszarach dotyczących płynności i bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Dziękuję dzieciom ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących z panią dyrektor i kadrą nauczycielską, za współpracę i aktywny udział w uroczystościach.

Dziękuję Departamentowi Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcji i kadrze nauczycielskiej z ZSO MS z Raciborza i ZSTU z Tarnowskich Gór za współpracę przy prowadzeniu klas pod naszym patronatem o profilu „Straż Graniczna z elementami prawa”. W naszym projekcie uczestniczy już 9 klas.

Dziękuję Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” za to, że jako formacja możemy uczestniczyć w ich artystycznym życiu.

Dziękuję mediom regionalnym i lokalnym za rzetelny obraz i przekaz dotyczący Straży Granicznej.

Dziękuję społeczeństwu województw opolskiego i śląskiego za wyrazy sympatii i wsparcia. Jest  dla nas dużym zaszczytem móc pełnić służbę w tym regionie.

Rodzinom wszystkich Pograniczników dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość. Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę, że wraz z Nami mentalnie służą całe Nasze rodziny. Dziękuję naszym emerytom oraz ZZ mundurowym będących współorganizatorem dzisiejszej uroczystości i ZZ pracowników cywilnych,

Dziękuję moim poprzednikom na stanowisku, byłym Komendantom i Naczelnikom, którzy tworzyli na Śląsku tę 32-letnią Pograniczną tradycję.

Dziękuję Orkiestrze i Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza za uświetnianie Naszych uroczystości.

Dziękuję wszystkim pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom

Śląskiego Oddziału Straży Granicznej za wzorową realizacje zadań i wysokie morale, jakie prezentujecie w służbie i pracy.

Gratuluję osiągniętych wyników, awansów, nagród i wyróżnień.

Szczególnie dziękuję moim zastępcom, kadrze kierowniczej Oddziału. To dla mnie wielki zaszczyt, a Wasza zasługa, że z dumą mogę przedstawiać się jako Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Mogę wszystkich państwa zapewnić o sumiennej służbie dla bezpieczeństwa państwa i regionu. Mogę również zapewnić w imieniu własnym i wszystkich funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, słowami, które wybrzmiewają w Naszej Pieśni Reprezentacyjnej, że „złożonej raz przysięgi nie złamię w świecie za nic, bo już obrałem drogę i los obrońcy granic”.

Życzę wszystkim obecnym samych pozytywnych emocji podczas uroczystości i pobytu w Naszych raciborskich koszarach.

Dziękuję i radujmy się Naszym Świętem!

gen. bryg. Straży Granicznej Adam Jopek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.