Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę A.D. 2021

Data dodania: 2021.05.31

Zbliża się czas wakacji, a z nim Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Po rocznej przerwie na pątniczy szlak będą mogli wrócić pielgrzymi świeccy. 29 maja br. bp Grzegorz Kaszak wydał komunikat dotyczący organizacji pielgrzymki, który dostosowuje tegoroczne wędrowanie na Jasną Górę do obowiązujących przepisów sanitarnych. O tegorocznej pielgrzymce diecezji sosnowieckiej rozmawiamy z jej dyrektorem - ks. Pawłem Traczem.


Ks. Przemysław Lech (Biuro Prasowe): Każda pielgrzymka ma przede wszystkim dwa, najważniejsze wymiary: duchowy i organizacyjny. Porozmawiajmy najpierw o tym pierwszym. Jaki temat towarzyszyć będzie tegorocznemu pielgrzymowaniu?

Ks. Paweł Tracz (Dyrektor Pielgrzymki): Naszą pielgrzymką chcemy wpisać się w rytm obecnego roku duszpasterskiego, który został wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Polski. Dlatego hasło tegorocznej Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę będzie brzmieć „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.

Pamiętajmy jednak, że obecny rok jest bogaty również w inne obchody: jest Rok św. Józefa, Rok św. Jakuba, który bardzo mocno koresponduje przecież z ideą pątniczą oraz mamy już w dość bliskiej perspektywie, zapowiedzianą przez Stolicę Apostolską, beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się we wrześniu. I chcielibyśmy w czasie naszej pielgrzymki skupić również na tym wydarzeniu. Kard. Wyszyński sporo miejsca w swoim nauczaniu poświęcał Eucharystii, a więc w świetle jego przesłania chcemy też spojrzeć na ten ważny temat.

- Jak będzie wyglądał duchowy rytm dnia w czasie pielgrzymki? Czy będzie podobny do tego z lat ubiegłych? A może wprowadzone zostały jakieś zmiany?

Zasadniczo chcemy podtrzymać ten model, który wypracowaliśmy w ubiegłych latach. W centrum każdego dnia pielgrzymki jest Eucharystia. Ważnym elementem rekolekcji w drodze są też konferencje tematyczne. Każdego dnia, jedna konferencja będzie wygłaszana w grupach pielgrzymkowych, a drugą skieruje już do wszystkich pątników Ojciec Duchowny pielgrzymki, którym w tym roku będzie ks. Mariusz Smętek.

Oczywiście w ciągu dnia jest zawsze możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, ale będzie też w czasie trwania pielgrzymki wydzielony konkretny dzień spowiedzi, kiedy zapraszamy do pomocy także księży z parafii.

Kolejnym ważnym udogodnieniem w tym duchowym wymiarze pielgrzymowania, jest Mobilna Kaplica, dzięki której każdego wieczoru jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Wiem, że pielgrzymi bardzo cenią sobie tę możliwość prywatnej modlitwy, co tym bardziej wkomponuje się w tematykę tegorocznej pielgrzymki – „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”

- Drugim, ważnym wymiarem każdej pielgrzymki jest właściwa organizacja, aby te rekolekcje w drodze odbywały się zgodnie z przepisami i z zapewnieniem bezpieczeństwa pątników. Jakie są najważniejsze zmiany w kwestiach organizacyjnych?

Można powiedzieć, że zarówno jak w ubiegłym roku, tak i w tym, pielgrzymkę nam „organizuje” Główny Inspektorat Sanitarny, bo to on wydaje tutaj decyzje i stosowne pozwolenia. 15 maja br. ukazał się komunikat GIS, który zawiera podstawę prawną i konkretne wskazania, odnośnie do organizowania pielgrzymek. I musimy się do tego dostosować, aby móc wyruszyć na pątniczy szlak i zapewnić wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo.

- Zapisy na pielgrzymkę będą się odbywać na dwóch osobnych listach: dla zaszczepionych i niezaszczepionych? Czy będzie to skutkować podziałem na osobne grupy pątników?

Dwie listy zapisów – jedna dla osób zaszczepionych, a druga dla niezaszczepionych – ma nam pomóc w organizacji pielgrzymki. Chciałbym mocno podkreślić, że dwie listy zapisów nie oznaczają dwóch, osobnych grup pielgrzymkowych. Wszyscy – zaszczepieni i niezaszczepieni – będą pielgrzymować razem. Nie będzie żadnej „segregacji”, ani „dyskryminacji” jednych, bądź drugich. Nie będzie osobnych pól namiotowych dla zaszczepionych i niezaszczepionych.

Sporządzenie dwóch list ma służyć kwestiom informacyjnym. Musimy wiedzieć, kto idzie w pielgrzymce i czy jest zaszczepiony, bo tutaj Główny Inspektorat Sanitarny nakłada na nas taki wymóg. Pamiętajmy, że zgodnie z rekomendacją GIS w pielgrzymce nie powinno iść więcej niż 300 osób niezaszczepionych, więc aby sprostać tym wymaganiom sanitarnym, musimy po prostu wiedzieć ile takich pątników mamy.

Z kolei osoby zaszczepione również muszą podporządkować się wymogowi, który mówi, że należy mieć przy sobie stosowne zaświadczenie o przebytym pełnym szczepieniu.

Jeżeli ktoś, w momencie zapisu, byłby po pierwszej dawce szczepionki, która jest dwudawkowa, to na początku zostanie umieszczony na liście osób niezaszczepionych. Natomiast w momencie przyjęcia drugiej dawki, gdy dana osoba poinformuje nas o tym fakcie, okazując świadectwo szczepienia, wtedy trafi ona na listę osób zaszczepionych.

- Jak w tym roku zostanie rozwiązana kwestia noclegów na pielgrzymce?

W przypadku Pielgrzymki Olkuskiej, która wyrusza 9 sierpnia, sposób nocowania nie ulegnie diametralnej zmianie, bo wiemy, że w tym przypadku noclegi były zawsze pod namiotami. Tak jak do tej pory każda grupa będzie mieć wydzielony swój teren pola namiotowego.

Natomiast na Pielgrzymce Zagłębiowskiej, która rozpocznie się 23 sierpnia, sytuacja będzie wymagała od nas większego wysiłku organizacyjnego. Do tej pory pielgrzymi nocowali w większości w kwaterach prywatnych. W tej chwili takiej możliwości nie będzie. Będziemy więc chcieli skorzystać z gościnności szkół i remiz OSP.

Zachęcamy też, aby kto chce i ma taką możliwość, decydować się na nocowanie pod namiotami, w obrębie terenu szkoły czy remizy. Jest to ważne chociażby z uwagi na dostęp do węzłów sanitarnych.

Przy zapisach na Pielgrzymkę Zagłebiowską będziemy prosili i zdeklarowanie się w jaki sposób chcemy nocować w czasie pielgrzymki. Jeżeli liczba uczestników będzie przekraczać nasze możliwości zakwaterowania w szkołach i remizach, wówczas pielgrzymi będą dowożeni autokarami na nocleg do swoich domów i rano wracać w ten sam sposób na trasę.

- Co, z punktu widzenia organizatorów, jest dla was teraz najważniejsze?

Nie ukrywam, że najważniejsze dla organizatorów pielgrzymki jest jak najszybsze zgłaszanie się pątników. Bardzo prosimy, aby zrobić to najpóźniej do 27 czerwca.

Musimy wiedzieć ile osób wybiera się na pielgrzymkę. Należy jak najszybciej podjąć się zabezpieczenia właściwej ilości miejsc noclegowych. Trzeba przygotować informatory, śpiewniki itd. Musimy też zgłosić liczbę pielgrzymów do stosownych instytucji. To wszystko wymaga od nas wiedzy, co do liczby pielgrzymów. Dlatego powtarzam, że najważniejsze jest teraz jak najszybsze zgłoszenie się na pielgrzymkę.

- Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.