Warszawa: Biskup uczestniczył w Zebraniu Plenarnym KEP

Data dodania: 2024.06.13

Lekcje religii w szkołach i katecheza parafialna, obrona życia poczętego oraz ochrona małoletnich – to tematy, o których mówili biskupi podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 10-12 czerwca br. w Warszawie.

Na początku konferencji prasowej rzecznik Episkopatu przedstawił nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, którym został wybrany podczas 398. Zebrania Plenarnego KEP bp Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.


bp Marek Marczak - nowy sekretarz KEP

 

Bp Marczak przyznał, że wybór jest dla niego dużym zaskoczeniem, „tym bardziej że jako biskup pomocniczy od 9 lat byłem trochę ukryty w życiu diecezjalnym”. „Swoją obecność, miejsce w Kościele, odczytuję w płaszczyźnie wiary. Każdą funkcję, która zostaje mi powierzona, odbieram jako powołanie. Dlatego też nie miałem odwagi odmówić” – stwierdził hierarcha.

Przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC odniósł się do spotkania Rady Stałej, która obradowała bezpośrednio przed rozpoczęciem Zebrania Plenarnego. „Rada Stała pochyliła się nad listem skrzywdzonych i została przygotowana konkretna odpowiedź do sygnatariuszy listu” – zaznaczył.

Abp Wojda nawiązał do głównego tematu Zebrania Plenarnego, którym było nauczanie religii w szkole i katecheza przy parafii. „Często mylimy te dwie rzeczy. Lekcja religii jest wprowadzeniem czy przybliżeniem wiary, ale też jest w kontekście historycznym, kulturowym i szerszym. Jest to forma ukazania, czym jest religia chrześcijańska, która w naszym kraju ma ponad 1000-letnią tradycję” – mówił. „Dzisiaj widzimy, że lekcja religii w szkole powinna być bardziej lekcją religii i nie powinna być powielaniem katechezy. Natomiast katecheza przyparafialna to jest katecheza, która ma pogłębić relację z Jezusem Chrystusem, to jest kerygmat, czyli przepowiadanie, to jest katechumenat, czyli wprowadzenie w spotkanie z Jezusem Chrystusem” – ocenił.

„Podjęliśmy decyzję, że należy bardziej dopracować podstawę programową, żeby te dwie formy, które są dla siebie komplementarne mogły być dobrą ofertą formacyjną dla kandydatów. A jest to potrzebne, gdyż co najmniej 80 proc. społeczeństwa polskiego jest społeczeństwem wierzącym i rodzice czekają na tę ofertę ze strony Kościoła poprzez nauczanie religii w szkole” – wyjaśnił Przewodniczący KEP.

Przewodniczący Episkopatu odniósł się również do metodologii Zebrań Plenarnych. „Był trójgłos, przygotowujący do dyskusji, do pogłębienia tematu. Potem przez cały dzień pracowaliśmy w grupach próbując zgłębić pewne aspekty, zarówno te pozytywne, jak i negatywne dotyczące lekcji religii w szkole i katechezy” – przyznał.

Hierarcha zwrócił także uwagę na List Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia. „Życie jest wielkim darem Bożym” – mówił abp Wojda – i jest chronione przez różne instytucje, zarówno przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, jak i Konstytucję RP. „Ochrona życia wpisuje się w ogólną tendencję. Chcemy przypomnieć wszystkim, by stanęli w obronie świętości życia. Chcemy także podziękować matkom i ojcom, że podejmują trud macierzyństwa i ojcostwa” – ocenił abp Wojda. Przypomniał także o obowiązku sumienia, „które mówi, że nie wolno zabijać żadnego życia”.

Bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, przyznał, że w czasie Zebrania Plenarnego „biskupi bardzo mocno pochylili się nad wyzwaniami, przed jakimi stoją szkolne lekcje religii”. Dodał, że powstanie Zespół, który opracuje nową podstawę programową dla lekcji religii w szkole. Chodzi o to, aby „odczytać lekcję religii w tych nowych wyzwaniach. Oczywiście jest to cały czas lekcja religii rzymsko-katolickiej z treściami należącymi do tej religii, ale chcemy mocno zaznaczyć treści kulturowe, wychowawcze, społeczne, historyczne. Ma to na celu pokazanie, że lekcja religii w szkole wspiera bardzo mocno wychowawczą funkcję szkoły. Nauczanie religii jest integralną częścią wychowania w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej” – przyznał.

Nauczanie lekcji religii „to wkład w budowanie relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów” – dodał bp Osial.

Hierarcha zauważył, że biskupi poświęcili dużo czasu ocenie działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dokonanych i planowanych zmian. „Postrzegamy je jako niedobre, jako krzywdzące. Z tego względu Konferencja Episkopatu Polski wydała +Stanowisko w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej+” – dodał.

Bp Osial zaznaczył, że biskupi zachęcają wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie zaapelował do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

„My, biskupi, najpierw przypomnieliśmy sobie, że zasadniczym miejscem przekazu i formacji wiary jest parafia. Przy czym budzenie wiary ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej. Nauczanie religii jest dopełnieniem tego, co powinno mieć miejsce w rodzinie i we wspólnocie parafialnej” – mówił bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

„Widzimy, że istnieje pilna potrzeba rozwoju i dynamizowania dzieła katechizacji w parafii. Wynika to z sytuacji wiary, zwłaszcza w sercach młodego pokolenia, i z sytuacji statusu i funkcjonowania rodziny chrześcijańskiej dzisiaj, oraz z potrzeby odnowy Kościoła” – przyznał bp Czaja.

Hierarcha dodał, że w dzisiejszych uwarunkowaniach trzeba się skupić na katechumenacie, czyli na katechezie sakramentalnej przygotowującej do jak najowocniejszego przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, to znaczy chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Bp Czaja podkreślił, jak ważna jest rola katechisty. „Katechista ma inną rolę niż katecheta w szkole. Katecheta przekazuje podstawowe prawdy wiary i zasady wiary, a katechista – kerygmat, to świadek wiary pełen misyjnego zaangażowania” – wyjaśnił.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaakcentował, że „powinniśmy być zaangażowani we wspólnotę Kościoła w Polsce”. Zwrócił jednak uwagę, że nie chodzi o wolontariat. „To są rzeczy wyrastające z chrztu świętego” – stwierdził.

Abp Wojciech Polak, Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, poinformował, że powoli dobiegają końca prace nad przygotowaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego w Kościele w Polsce. Wyjaśnił, że „zostało poszerzone grono osób przygotowujących te działania, a mianowicie zarówno biskupów, wyższych przełożonych zakonnych, jak i sióstr zakonnych”, pracujących nad przygotowaniem projektu komisji.

„Mam nadzieję, że po intensywnej pracy w ciągu najbliższych miesięcy będziemy potrafili na jesiennych zebraniach plenarnych, zarówno Konferencji Episkopatu Polski, jak i zebraniach plenarnych wyższych przełożonych zakonów żeńskich i męskich, przedstawić do zaaprobowania przede wszystkim te podstawowe, ostatecznie wiążące decyzje” – powiedział abp Polak. Podziękował również 20-osobowemu zespołowi, który wraz z Delegatem KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży pracuje nad przygotowaniem zespołu.


Konferencja Episkopatu Polski z Nuncjuszem Apostolskim

 

BP KEP

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.