Kalendarz liturgiczny - grudzień

Data dodania: 2020.11.28

OKRES ADWENTU

1. „Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania” (ONRLK 39).

2. Adwent dzieli się na dwie części, podkreślone przez dwie prefacje i czytania mszalne – do 17 grudnia z akcentem eschatologicznym, natomiast czas od 17 grudnia w sposób bardziej bezpośredni przygotowuje do Bożego Narodzenia. Przez czytania mszalne IV niedziela adwentu ukazuje się jako dzień oczekiwania przez Ojców Starego Przymierza i NMP na Zbawiciela.

3. Niedziele adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi uroczystościami. Uroczystości przypadające w te niedziele przenosi się na poniedziałek. Niedziele adwentu nie dopuszczają wobec tego mszy św. uroczystości tytułu kościoła – tzw. odpustowej (ONRLK 5).

4. W dni powszednie adwentu przed dniem 17 grudnia, kapłan może wybrać albo mszę z dnia powszedniego, albo mszę o świętym lub o jednym ze świętych, których wspomnienie przypada (OWMR 355b).

5. W dni powszednie adwentu, aż do 16 grudnia, msze w różnych potrzebach i wotywne zasadniczo są zakazane. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro tego wymaga, można odprawić dla ludu mszę odpowiadającą tej potrzebie; decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrujący (OWMR 376).

6. Dni powszednie adwentu od dnia 17 do dnia 24 grudnia włącznie mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić tylko jako wspomnienia dodatkowe (ONRLK 16b). Jeżeli w takim dniu w kalendarzu ogólnym przypada to wspomnienie, kapłan może odmówić we mszy św. tylko kolektę z tego wspomnienia (OWMR 355a).

7. W okresie adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić mszę wotywną o NMP w adwencie tzw. „Roratnią” z prefacją o NMP – nr 58 albo drugą prefacją adwentową. W tych mszach wotywnych używa się koloru białego, można odmawiać hymn Chwała, czytania są z dnia. Można również używać formularzy mszalnych nr 1-3, które zawiera Zbiór mszy o NMP. Umieszcza się też dodatkową świecę z białą wstążką – symbolizującą NMP i jej oddanie się Bogu w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia, zachowując tradycyjny charakter tej mszy św. oraz biały kolor szat liturgicznych, używa się formularzy przewidzianych na te dni w mszale, ponieważ mają one wyraźnie maryjny charakter. Tradycyjne roraty są odprawiane o brzasku dnia (Zarządzenie Episkopatu Polski z 31 marca 1971 r.). Ze względów duszpasterskich roraty mogą być odprawiane w godzinach wieczornych (Dekret Prymasa Polski, nr 2885/69).

8. Można grać na organach i innych prawnie dozwolonych instrumentach muzycznych tylko dla akompaniowania śpiewom (Instrukcja o muzyce w liturgii, 5 III 1967, nr 66).

9. W okresie adwentu można ozdabiać ołtarz kwiatami w sposób, który odpowiada temu okresowi, tak jednak, aby nie uprzedzał pełnej radości Narodzenia Pańskiego. Ozdabianie winno być umiarkowane, a kwiaty umieszczone raczej obok ołtarza niż na nim (OWMR 305).

10. Przy zawieraniu małżeństw, tak w czasie mszy św., jak i poza mszą św., udziela się zaślubionym błogosławieństwa. Duszpasterze mają przypomnieć nowo zaślubionym, by uwzględnili specjalny charakter okresu adwentu.


GRUDZIEŃ 2020


INTENCJA EWANGELIZACYJNA APOSTOSTWA MODLITWY:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

1 XII - WTOREK I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 11, 1-10; Łk 10, 21-24.

2 XII - ŚRODA I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37.

UWAGA:
Jutro pierwszy czwartek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (biały, MR s. 183”, 1-2 Pf o Najświętszym Sakramencie – nr 46-47) albo mszę o powołania kapłańskie (fioletowy lub biały, MR s. 131’’, 1 Pf adwentowa - nr 1).

3 XII - CZWARTEK - ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa.
Czytania: Iz 26, 1-6; Mt 7, 21. 24-27.

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca. Można celebrować mszę św. wotywną o NSPJ (biały, MR s. 186” lub MR s. 279; Pf o NSPJ - nr 48). Po mszy św. nabożeństwo wynagradzające.

4 XII - PIĄTEK - ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, I tydzień psałterza.
Msza: (czerwony) kolekta wł., wspólna o dz. męczennicy lub o dz., Pf o świętych – nr 70-71 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. św. Barbary w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Olkuszu, Ożarowicach i Sosnowcu.

DZIEŃ IMIENIN KRYSTIANA:
Obchodzą księża: Kucharczyk, Lubiński.

UWAGA:
Jutro pierwsza sobota miesiąca. Można odprawić mszę św. wotywną o NMP (biały, Niepokalanego Serca NMP – MR, s. 103’ lub wspólne – MR s. 5’’; 1-4 Pf o NMP – nr 55-58, lub ze Zbioru mszy o NMP). Po modlitwie po komunii wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania loretańska oraz akt wynagrodzenia Sercu Maryi.

5 XII – SOBOTA I TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, I tydzień psałterza; I Nieszpory II niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35-10,1, 5a, 6-8.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj II niedziela adwentu. Po mszy św. zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
2. We wtorek, 8 grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to patronalne święto młodzieży żeńskiej. Zachęcamy do udziału we mszy św.
3. Przypominamy porządek parafialnych rekolekcji adwentowych i spowiedzi.

6 XII – II NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of II niedzieli adwentu; II tydzień psałterza.
Msza : ## (fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa - nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 40, 1-5. 9-11; 2P 3, 8-14; Mk 1, 1-8.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2010 - ksiądz Ryszard Sroka (Żegocina).

7 XII – PONIEDZIAŁEK - ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.
Msza:(biały)wł., Pf o pasterzach - nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 35, 1-10; Łk 5, 17-26.

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. św. Mikołaja w Dłużcu i Targoszycach.

8 XII – WTOREK - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł., Chwała, Wierzę, Pf o Niepokalanym Poczęciu NMP - nr 59, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 527n) Rdz 3, 9-15. 20; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 26-38

UROCZYSTOŚĆ TYTUŁU KOŚCIOŁA:
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Będzinie-Łagiszy i Sosnowcu.

9 XII - ŚRODA II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30.

Albo:
ŚW. JANA DIEGO CUAUHTLATOATZIN - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o św. mężczyznach, 1-2 Pf o świętych - nr 70-71 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

DZIEŃ IMIENIN: WIESŁAWA
obchodzą księża: Jarząbek, Wróbel.

10 XII - CZWARTEK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15.

Albo:
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY LORETAŃSKIEJ – WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia (wspólne o NMP, s. 1078n).
Msza: (biały), wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP, nr 55-58 lub 1 Pf adwentowa – nr 1.
Czytania: (L, t. VI, s. 531) Iz 7, 10-14; 8, 10c; Łk 1, 26-38.

DZIEŃ IMIENIN DANIELA:
obchodzi ksiądz Bunia.

11 XII - PIĄTEK II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 48, 17-19; Mt 11, 16-19.

Albo:
ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza.
Msza : (biały), kolekta wł,, wspólna o papieżach, Pf o pasterzach – nr 73 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.

12 XII - SOBOTA II TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, II tydzień psałterza; I Nieszpory III niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Syr 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13.

Albo:
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of ze wspomnienia, II tydzień psałterza, I Nieszpory III niedzieli adwentu.
Msza: (biały) kolekta wł., wspólna o NMP, 1-4 Pf o NMP - nr 55-58 lub 1 Pf adwentowa – nr 1.
Czytania: (L, t. VI, s. 532) Iz 7, 10-14; 8, 10c; Łk 1, 39-47

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj III niedziela adwentu zwana niedzielą Gaudete. Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego.
2. Zachęcamy do przystąpienia do spowiedzi adwentowej, aby dobrze i godnie przygotować się do świąt.
3. W trzecim tygodniu adwentu - w środę, piątek i sobotę - przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
4. Od dnia 17 grudnia rozpoczyna się druga część adwentu przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie Kościoła do świętowania Narodzenia Pańskiego.

13 XII - III NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of III niedzieli adwentu, III tydzień psałterza.
Msza: ## (różowy lub fioletowy) wł., Wierzę, 1 Pf adwentowa
nr 1, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Iz 61, 1-2a. 10-11; 1 Tes 5, 16-24; J 1, 6-8. 19-28.

14 XII - PONIEDZIAŁEK - ŚW. JANA OD KRZYŻA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
LG: Of ze wspomnienia, III tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł., Pf o dz. i zakonnikach - nr 74 lub 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Lb 24, 2-7. 15-17a; Mt 21, 23-27.

DZIEŃ IMIENIN JANA:
obchodzi ksiądz Radzik.

15 XII - WTOREK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: So 3, 1-2. 9-13; Mt 21, 28-32.

16 XII - ŚRODA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z dnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł., 1 Pf adwentowa - nr 1.
Czytania: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Łk 7, 18b-23.

UWAGA:
Jutro rozpoczyna się druga część adwentu, której celem jest bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym czasie w mszach św. roratnich, korzystamy z tekstów własnych przeznaczonych na kolejny dzień adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.

17 XII - CZWARTEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 17 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 17 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Rdz 49, 1a. 2. 8-10; Mt 1, 1-17.

18 XII - PIĄTEK III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 18 grudnia, III tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 18 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Jr 23, 5-8 ; Mt 1, 18-24.

ROCZNICA SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ:
1955 - ksiądz Tomczyk.

19 XII - SOBOTA III TYGODNIA ADWENTU
Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
LG: Of z 19 grudnia, III tydzień psałterza, I Nieszpory IV niedzieli adwentu.
Msza: (fioletowy) wł. z 19 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Sdz 13, 2-7. 24-25a; Łk 1, 5-25.

DZIEŃ IMIENIN DARIUSZA:
obchodzą księża: Drzewiecki, Grojec, Jaros, Karoń, Ludera, Nowak, Piasecki, Stopa.

ROCZNICA ŚMIERCI:
1999 - ksiądz Konstanty Bednarski (Częstochowa, Wojkowice Kościelne).

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj IV niedziela adwentu.
2. W czwartek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Przypominamy o zachowaniu tradycji i zwyczajów polskich podczas wieczerzy wigilijnej. Mszę w nocy poprzedzi wspólnie odprawiana Godzina czytań LG lub inne nabożeństwo kultywowane zgodnie z tradycją miejscową.
3. W piątek uroczystość Narodzenia Pańskiego. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. Taca z pasterki jest przeznaczona na Fundusz Ochrony Życia.
5. Taca ze święta św. Szczepana, pierwszego męczennika jest tradycyjnie przeznaczona na uczelnie katolickie i pomoc studiującym na nich.
6. W następną niedzielę Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to patronalne święto rodzin katolickich. Podczas mszy św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce Bożej.
7. Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego składamy wszystkim gościom i parafianom najserdeczniejsze życzenia.
8. Podajemy porządek wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy.

20 XII – IV NIEDZIELA ADWENTU
Msza za parafian.
LG: Of IV niedzieli adwentu, IV tydzień psałterza.
Msza: ## (fioletowy) wł., Wierzę, 2 Pf adwentowa - nr 2, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Rz 16, 25-27; Łk 1, 26-38.

21 XII - PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 21 grudnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 21 grudnia, kolekta z dnia lub św. Piotra Kanizjusza, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Pnp 2,8-14 lub So 3,14-17; Łk 1, 39-45.

Albo:
ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA - WSPOMNIENIE DOWOLNE
LG: Of z 21 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 21 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium oraz odmówić modlitwę końcową o św. Piotrze; w Jutrzni i Nieszporach po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o świętym), IV tydzień psałterza.

22 XII - WTOREK IV TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 22 grudnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 22 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: 1 Sm 1, 24-28; Łk 1, 46-56.

DZIEŃ IMIENIN: ZENONA
obchodzą księża: Pikuła, Ptak.

23 XII - ŚRODA IV TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 23 grudnia, IV tydzień psałterza.
Msza: (fioletowy) wł. z 23 grudnia, 2 Pf adwentowa - nr 2.
Czytania: Ml 3, 1-4. 23-24; Łk 1, 57-66.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2004 - ksiądz Stanisław Wyganowski (Sosnowiec).

24 XII – CZWARTEK IV TYGODNIA ADWENTU
LG: Of z 24 grudnia, IV tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Narodzenia Pańskiego, Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we wspólnym Of Godziny czytań i mszy o północy.
Msza: ## (fioletowy) wł., 2 Pf adwentowa – nr 2.
Czytania: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Łk 1, 67-79.

DZIEŃ IMIENIN: ADAMA
obchodzą księża: Augustyn, Bartkiewicz, Gołąb, Mordalski, Nackowski, Pasierb, Rogal.

UWAGA:
Po Modlitwie popołudniowej kończy się okres adwentu.

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

1. Okres Narodzenia Pańskiego, który po świętach paschalnych jest najstarszym okresem liturgicznym, Kościół poświęca na rozważanie narodzin Chrystusa i Jego pierwszych wystąpień (ONRLK 32). Okres Narodzenia Pańskiego rozpoczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do niedzieli po dniu 6 stycznia włącznie (ONRLK 33).
2. W dniu Narodzenia Pańskiego wszyscy kapłani mogą celebrować lub koncelebrować trzy msze św. pod warunkiem, że odprawiają je o właściwej porze. Można też zatrzymać trzy stypendia.
3. Podczas odmawiania Wierzę we wszystkich mszach uroczystości, wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem”.
4. Nie można odmawiać ME IV, V i o tajemnicy pojednania.


25 XII – PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Msza za parafian.
LG: Of z uroczystości.
Msza: ## (biały) wł.: w wigilię, w nocy, o świcie, w dzień, Chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało...”), 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia (zaleca się ME I), uroczyste błogosławieństwo.
Czytania w wigilię: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25).
Czytania w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14.
Czytania o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20.
Czytania w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14).

26 XII – SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA
LG: Of wł., I Nieszpory Święta Świętej Rodziny.
Msza: # (czerwony) wł., Chwała,, 1-3 Pf Narodzeniu Pańskim – nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy
dnia (zaleca się ME I).
Czytania: (L, t. VI, s. 534) Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Mt 10, 17-22.

DZIEŃ IMIENIN SZCZEPANA:
obchodzi ksiądz Tomala.

OGŁOSZENIA
1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa. To dobra okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i oddania naszych rodzin Matce Bożej.
2. W piątek uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Na rozpoczęcie Nowego Roku publicznie śpiewamy hymn do Ducha Świętego - O Stworzycielu - w celu uproszenia łask, światła i mocy Bożej w tym nowym czasie. Do tej praktyk przypisany jest odpust zupełny. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

27 XII – NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Msza za parafian.
LG: Of wł., I tydzień psałterza.
Msza: # (biały) wł., Chwała, Wierzę, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: Rdz 15, 1-6;21, 1-3; Hbr 11, 8. 11-12. 17-19; Łk 2, 22-40.

DZIEŃ IMIENIN JANA:
obchodzi ksiądz Rogowski.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2018 – ksiądz biskup Tadeusz Pieronek (Kraków).

28 XII - PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
LG: Of wł., I tydzień psałterza,
Msza: # (czerwony) wł., Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: (L, t. VI, s. 539n) 1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18.

29 XII – WTOREK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 29 grudnia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 30 grudnia, kolekta z dnia lub św. Tomasza Becketa, Chwała , 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35.

Albo:
ŚW. TOMASZA BECKETA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z 29 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 29 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Sylwestrze; w Jutrzni po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną
oraz modlitwę o świętym), I tydzień psałterza.

DZIEŃ IMIENIN TOMASZA:
obchodzą księża: Opiłka, Piotrowicz, Sobera, Zaleśny.

DZIEŃ IMIENIN DAWIDA:
obchodzą księża: Kuczek, Marek.

30 XII - ŚRODA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 30 grudnia, I tydzień psałterza.
Msza: (biały) wł. z 30 grudnia, Chwała , 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 12-17; Łk 2, 36-40.

DZIEŃ IMIENIN EUGENIUSZA:
obchodzi ksiądz Cebulski.

UWAGA:
Jutro wieczorem nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie starego roku. Odpust zupełny zyskuje każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków, pobożnie i publicznie odmówi w ostatni dzień roku hymn Ciebie Boga, wysławiamy.

31 XII - CZWARTEK W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
LG: Of wł. z 31 grudnia, I tydzień psałterza, I Nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Msza: # (biały) wł. z 31 grudnia, kolekta z dnia lub św. Sylwestra, Chwała, 1-3 Pf o Narodzeniu Pańskim - nr 3-5, w ME I-III wspomnienie tajemnicy dnia.
Czytania: 1 J 2, 18-21; J 1, 1-18.

Albo:
ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA – WSPOMNIENIE DODATKOWE
LG: Of z 31 grudnia (w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień 31 grudnia i jego responsorium można dodać czytanie hagiograficzne z responsorium i odmówić modlitwę końcową o św. Sylwestrze; w Jutrzni po modlitwie końcowej, opuściwszy zakończenie, można dodać antyfonę własną oraz modlitwę o świętym), I tydzień psałterza.

DZIEŃ IMIENIN SYLWESTRA:
obchodzi ksiądz Kulka.

ROCZNICA ŚMIERCI:
2018 – ksiądz Józef Podkowa (Ogrodzieniec, Jurków).

UWAGA:
Jutro pierwszy piątek miesiąca.

 


KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU,
NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU
CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW.
AMEN.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.